Oblasti použití

Nejde to? Neexistuje!

Individuální řešení, specifická pro dané zákazníky, jsou naší specializací. Řadí se k tomu aplikace pro nejrůznější oblasti použití.

Systémové produkty VTA

Provozovatelé čistíren odpadních vod se obávají vzedmutého a plovoucího kalu: Výsledkem je kalový otěr, nižší výkon čištění a vyšší náklady. 

Systémové produkty VTA dodatečně bojují s těmito problémy nebo jim brání. Eliminují nevýhodné vlastnosti nadměrného množství vláknitých bakterií (např. špatné ukládání kalů), aniž by to zároveň snižovalo jejich dobrý čisticí výkon. Rychlost klesání se zlepší, kalový index klesne.

Sortiment VTA zahrnuje také systémové produkty pro lepší odbourávání tuku. Produkty VTA každopádně zajišťují optimální a maximálně hospodárný provoz čističky.

Vláknité bakterie

Vyšší zatížení čističky

Plovoucí kal

Provozovatelé čistíren odpadních vod se obávají vzedmutého a plovoucího kalu: Výsledkem je kalový otěr, nižší výkon čištění a vyšší náklady. Systémové produkty VTA dodatečně bojují s těmito problémy nebo jim brání.

Srážení fosfátů

Osvědčené primární srážecí činidla od firmy VTA na bázi železa, hliníku či železa/hliníku spolehlivě odstraňují z odpadních vod sloučeniny fosforu. Rozpuštěný fosfát se přeměňuje na nerozpuštěný fosfát a stabilně váže do pěnových vloček; optimalizuje se struktura kalů a vlastnosti ukládání.

Boj se zápachem

Úprava kalů

EFEKTIVNÍ ODVODNĚNÍ SNIŽUJE NÁKLADY

Firma VTA má ve výrobním programu širokou paletu pevných nebo tekutých polymerových produktů.

Jako vločkující činidlo optimalizuje odvodnění a zahuštění čistírenského kalu pro jeho využití nebo likvidaci. Je tím zajištěn vysoký podíl sušiny a podstatně sníženy náklady na likvidaci.

Odvodnění kalů