Vedení firmy Dr. h.c. Ulrich Kubinger

„Každý z nás musí zajistit budoucnost našich budoucích generací.“

Dr. Ulrich Kubinger

Jako zakladatel a vlastník skupiny VTA pan Ulrich Kubinger sám vyvinul a uvedl na trh mnohé inovace v oboru úpravy odpadních vod a techniky ochrany životního prostředí.

Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger je vzděláním chemik. V roce 1992 založil firmu VTA jako podnik jednoho člověka s cílem optimalizovat čištění odpadních vod v čističkách pomocí plně snášených, inovativních a biologických produktů, které sám vyvinul. Tím položil základ pro dnešní skupinu VTA.

V minulých letech díky vlastnímu výzkumu vyvinul a uvedl na trh mnohé inovace v oboru čištění odpadních vod a techniky ochrany životního prostředí. Celkem vlastní více než 70 patentů.

Pan Ulrich Kubinger úzce spolupracuje s předními vědci na univerzitách zabývajících se úpravou odpadních vod v celém německy hovořícím prostoru, ale také v Rusku. Ruská akademie přírodních věd, jejímž je členem, mu udělila čestný doktorát. Jako expert se kromě jiného podílí na poradenství v oblasti ekologických témat v evropském parlamentu v Bruselu.

Je členem německé rady expertů na ekologické technologie a infrastrukturu (dex), jejíž rakouské ústředí je v centrále VTA v Rottenbachu (Horní Rakousko), dále je členem Rakouského svazu pro vodní a odpadní hospodářství (Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband, ÖWAV), působí v německém svazu pro vodohospodářství, odpadní vody a odpad (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., DWA), a ve spolku Švýcarští odborníci na odpadní vody a ochranu vod (Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, VSA).

Rozsáhlý výzkum a úspěšné podnikání pana Ulricha Kubingera byly již oceněny celou řadou vyznamenání, například Ekologickou cenou panevropské unie, Zlatou medailí země Horní Rakousko a Zlatým čestným zlatým prstenem obce Rottenbach.