VTA
mudinator®

Ošetření ultrazvukem a úprava pro ekologickou optimalizaci odvodnění kalů.

VTA mudinator

Produktem VTA mudinator® se dosáhne změny struktury kalu při malém množství spotřebované energie.

Při ošetření ultrazvukem přípravkem VTA mudinator® můžete dosáhnout změny struktury kalu a tak zlepšit účinek polymeru. 

Efektivní vyrovnání povrchového napětí s polymerem vytváří stabilní vločky, které mohou rychleji předávat vodu, čímž je umožněn optimální výsledek odvodnění.

V kombinaci s kalovým prostředkem VTA Biocitran® dochází při ošetření ultrazvukem k synergickému účinku. Ošetřený kal lze výrazně efektivněji odvodnit a lze používat méně polymeru.

Einbau VTA mudinator
Produktem VTA mudinator® se dosáhne změny struktury kalu při malém množství spotřebované energie.

Výhody

Ošetření ultrazvukem

Kal je bezprostředně před přidáním polymeru ošetřen ultrazvukem.

Lepší vyrovnání povrchového napětí

Díky změně struktury kalu dochází s následným polymerem k lepšímu vyrovnání povrchového napětí.

Lepší odvodnění

Vznikají střihově stabilní vločky. Následně: Je zajištěno lepší odvodnění.

Velmi malé množství použité energie

Nedochází k žádné dezintegraci –- velmi malé množství použité energie

Na základě dlouholetých zkušeností s ultrazvukem při patentované protiproudé desintegraci (GSD) vznikl produkt VTA mudinator®.

Také tato metoda využívá ultrazvuk k ošetření kalu. Oproti dezintegraci se buněčné struktury v kalu neporuší, protože jde o jiné frekvence a použitá energie je nízká. Struktura kalu se však změní tak, že dojde k optimálnímu vyrovnání povrchového napětí s následně použitým polymerem.

Výhody

lepší odvodnění uvolněním vody z buněk
Výsledek odvodnění se zvýší (až o 5 procentních bodů)
Spotřeba polymeru se výrazně sníží
Zbytkové zatížení biologie zařízení se v kombinaci s přípravkem VTA Biocitran® snižuje
Snížení nákladů výrazným snížením odstraňovaného množství kalu
Optimalizace přidávání prostředku
Střihově stabilní vločky

Řešení

Výzva

Chybějící odvodnění:

Neošetřený kal obsahuje hodně vody, sušení je neefektivní

Naše řešení

VTA mudinator®

Produkt VTA mudinator® mění strukturu kalu díky použití ultrazvuku před odvodněním. Tím je umožněno lepší vyrovnání povrchového napětí s polymerem.

Výsledek

Lepší odvodnění až o 5 procentních bodů

  • Úspora nákladů na likvidaci
  • Optimalizace upravujícího prostředku a přidávání polymeru

Doporučená kombinace

VTA mundinator® v kombinaci s Biocitran®

Nové možnosti přináší také kombinace obou těchto inovativních produktů. Odvodňovacích vlastností lze ještě snadněji dosáhnout také společně s použitím produktu VTA Biocitran®. Lze pak dosáhnout synergických účinků, když produkt Biocitran® během ultrazvuku (před předběžnou úpravou) přivádíte do zahnívajícího kalu. Výsledek: Efektivní odvodnění zahnívajícího kalu a snížená nebo stejná spotřeba polymeru.

VTA Biocitran ve formě kapek

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt

Stahování

Informační přehled