VTA Biocitran® FORTE

Lepší odvodnění, dvojitá úspora – s produktem VTA Biocitran® FORTE

VTA Biocitran® FORTE

Optimální odvod kalů je teď nesmírně důležitý, protože náklady na likvidaci čistírenských kalů razantně rostou. Produkt VTA Biocitran® FORTE spolehlivě zvyšuje podíl sušiny při velmi snížené spotřebě polymeru. Tento nový, velmi výkonný produkt však umí ještě více.

Lepší schopnost odvodnění vede ke zvýšení podílu sušiny při současném snížení potřeby polymeru.

Produkt VTA Biocitran® FORTE eliminuje pachy a viditelně zkvalitňuje centrát.

Existující usazeniny MAP se uvolní a zabrání se jejich novému tvoření. 

VTA Biocitran® FORTE

FORTE

Náš přípravek VTA Biocitran® FORTE dále zlepšuje odvodnění kalů.

Výhody

ZVÝŠENÍ ODVODNĚNÍ

Zvyšuje podíl sušiny až o 5 procentních bodů.

 

SNÍŽENÍ POTŘEBY POLYMERU

Snižuje spotřebu polymeru až o 25 %.

EFEKTIVNÍ ZAMEZENÍ PACHŮM

Cíleně eliminuje sloučeniny sirovodíku.

 

USAZENINY MAP

Odstraňuje existující usazeniny a zabraňuje jejich novému vytváření.

Hodnoty centrátu/filtrátu

 

Redukce zbytkového zatížení na biologickou fázi výsledným centrátem/filtrátem

  • CSB: až -50 %
  • Amonné kationty: až -25 %
  • O-fosfáty: až > -90 %
  • Zákal: až -40 %
Hodnoty centrátu/filtrátu VTA Biocitran Forte

Aktivita kalu

Zkvalitnění denitrifikace (a při odpovídající konstrukční situaci také Bio-P) díky zvýšení aktivity kalu až o 50 % (zpětným přiváděním centrátu a filtrátu)

Aktivita kalu VTA Biocitran FORTE

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt

Stahování