VTA GSD

Snížení nákladů díky lepšímu zpracování čistírenských kalů a stabilnímu procesu vyhnívání.

VTA GSD - Gegenstrom Desintegrations- Anlagen mittels Ultraschall

Originál. S ultrazvukem

Optimální zacházení s čistírenským kalem, stabilní vyhnívání a redukce nákladů: To je zajištěno protiproudou dezintegrací (GSD) ultrazvukem, což je patentovaná metoda firmy VTA Technologie GmbH.

Zpřístupnění organických látek vázaných v čistírenském kalu pro další biologický rozklad (anaerobní nebo aerobní).

Optimalizované zpracování čistírenských kalů, stabilní proces vyhnívání a snížení nákladů

Beztlakový, plně automatický provoz

Žádná pěna ve vyhnívací věži a až o 30 % více bioplynu.

Rychlá amortizace

Až o 20 % méně kalu

Až o 20 % méně polymerů

Získávání plynu z čistírny odpadních vod

GSD

Optimální zacházení s čistírenským kalem, stabilní vyhnívání a redukce nákladů: To nabízí protiproudá dezintegrace ultrazvukem.

VÝHODY

Využijte AŽ O 30 % VÍCE ENERGIE Z BIOPLYNU Která je v čistírenském kalu: Díky metodě GSD vzniká podstatně více bioplynu, který lze přeměnit na elektřinu a teplo.
AŽ O 20 % MÉNĚ POLYMERU Pro hospodárné odvodnění kalu: Díky metodě GSD významně klesá potřeba vločkujících činidel (polymer).
Ušetříte AŽ 20 % NÁKLADŮ NA LIKVIDACI KALU: Efektivní odbourávání organických složek a lepší odvodnění snižují množství kalu
NENÍ PĚNA PŘI DIGESCI Pro stabilní provoz: Vláknité bakterie se zničí, takže se zabrání vzniku pěny nebo se omezí.
AŽ O 15 % VYŠŠÍ VÝKON Zvýšení výkonu odvodnění existujícího systému až o 15 %.
KRÁTKÁ DOBA NÁVRATNOSTI Při výhodných podmínkách se investice do zařízení GSD vrátí už za 3 roky.

CÍLENÉ NARUŠENÍ BUNĚK POMOCÍ ULTRAZVUKU

Účinek ultrazvuku na mikroorganismy

Buněčné stěny mikroorganismů jsou stabilní, ale ultrazvuk vnáší do buněčné stěny velké množství energie. Buňky jsou ultrazvukem rozbíjeny. Buňky se nyní uvnitř skládají z vodných roztoků. Využitelný podíl živin v kalu se zvyšuje díky jejich rozkladu (např. soli, sacharidy, bílkoviny atd.).

Buněčné stěny jsou navíc přístupné z obou stran, takže se neuplatňuje pufrační účinek obsahu buněk. Z tohoto důvodu může být buněčná stěna rychleji rozložena a slouží bakteriím jako zdroj potravy. Zvýšená potravní základna vede k nárůstu populace a větší aktivitě. Zvyšuje se metabolismus. To umožňuje přeměnit větší množství organického materiálu na digestát.

VTA Ultrazvuková dezintegrace

Způsob působení protiproudé dezintegrace ve dvou krocích. Homogenizace a dezintegrace buněk.

VTA Ultraschall  Desintegration
Counterflow disintegration works in two steps.  Homogenisation and cell disruption.

 

 

Výzva

Neefektivní vyhnívání: 

Mezinárodní studie prokázaly, že 50 % všech vyhnívacích zařízení pracuje nedostatečně.

Naše řešení

Protiproudá dezintegrace ultrazvukem VTA:

Buňky se rozloží. To umožňuje zvýšit množství vyráběného kalového plynu a produkci elektrické energie až o 30 %.

Výsledek

Úspora nákladů zvýšením produkce plynu a energie

• stabilizace a optimalizace procesu vyhnívání

• redukce čistírenského kalu a spotřeby polymeru

VTA GSD v praxi

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt

Share on social media:

Downloads