VTA Dolomin®

Preventivní a spolehlivý boj se zápachem na biologickém základě

Produkt VTA Dolomin® je vysoce koncentrovaný speciální výrobek, bohatý na kyslík, z přírodní alpské horniny, pro boj se zápachem na komunální úrovni, při podnikání, v průmyslu i zemědělství.

Potlačení procesů vyhnívání v odpadních systémech a systémech odpadních vod. 

Brání tvorbě H2S, metylmerkaptanů a aminů, takže vůbec nemohou vznikat zápachy a koroze.

Podpora biologické aktivity v odpadních vodách / odpadu.

Kromě vysoce účinné látky obsahuje produkt VTA Dolomin® také stopové prvky, které podporují mikroorganizmy v čističkách.

Tvorba H2S, metylmerkaptanů a aminů.

Dochází k zamezení zdravotních rizik díky minimalizaci toxických sloučenin (H2S). 

Žena stojí před horským jezerem

Dolomin

Produkt VTA Dolomin® obsahuje účinné přírodní látky a stopové prvky podstatné pro biologické procesy

Výhody

Snadné skladování a dávkování
Pozitivní vliv na další úpravu odpadních vod
Široká účinnost proti látkám vytvářejícím zápach
Řešení na míru přizpůsobené příslušnému případu použití
Ani toxický, ani žíravý čii korozivní
pH-neutrální, a tedy nijak nebezpečný

Oblasti použití

 • Komunální a průmyslové odpadní vody, procesní vody a oběhové vody
 • Kanalizační sítě, čerpací stanice, potrubní systémy
 • Stojaté vody a vsakovací šachty
 • Úprava průsakové vody ze skládek
 • Úprava kejdy
 • Úprava kalů
 • Kompostování
Čistička

Naše služby

Firma VTA nabízí převratnou měřicí, regulační a řídicí techniku, která umožňuje maximální úspěch cíleným přidáváním produktu VTA Dolomin podle daného nákladu.
Automatická regulační jednotka určuje dávkované množství v závislosti na vstupních parametrech včetně aktuálních měřených hodnot
Automatické a nepřetržité snímání a dokumentace různých měřených hodnot (teplota, hodnota pH, množství znečištěné vody atd.)
Vytvoření individuálního dávkovacího modelu na bázi systémové analýzy provedené zkušenými specialisty VTA
Rychlý, nekomplikovaný a spolehlivý přístup zákazníka ke zjištěným datům prostřednictvím internetového spojení
Kontinuální měření stavu naplnění pro administrativní odlehčení zákazníka a zaručení bezproblémového provozu
Správu více dávkovacích zařízení lze snadno provádět dodávaným programovým rozhraním

SULFAN (H2S) – NEVIDITELNÉ NEBEZPEČÍ

 • Ve většině případů je hlavní příčinou vzniku zápachu v kanalizačních systémech.
 • Bezbarvý a hořlavý plyn zapáchající jako hnijící vajíčka
 • Vysoce toxický (toxicita srovnatelná s kyanidem)
 • Škodí zdraví i při nízké koncentraci (může vést k chronickému poškození)
 • Korozivní (působí přímo na měděné kabely, po biogenní přeměně na kyselinu sírovou také nepřímo např. na betonové díly)
 • Těžší než vzduch – hromadí se v šachtách a prohlubních
Víko kanálu

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt

Stahování

Informační přehled