VTA Dolomin®

Prewencyjne i niezawodne zwalczanie przykrych zapachów z wykorzystaniem środków biologicznych

VTA Dolomin® jest wysoko skoncentrowanym, bogatym w tlen specjalnym produktem z naturalnych alpejskich skał, przeznaczonym do zwalczania przykrych zapachów w sektorze komunalnym, w handlu i przemyśle oraz w rolnictwie.

Opóźnianie procesów fermentacji w systemach odprowadzania odpadów i ścieków. 

Zapobiega powstawaniu H2S, merkaptanów i amin, dzięki czemu nieprzyjemne zapachy i korozja nie mają prawa wystąpić.

Wspieranie bioaktywności w ściekach / odpadach.

Oprócz substancji o wysokiej aktywności VTA Dolomin® zawiera również pierwiastki śladowe, które wspierają mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków.

Wiązanie H2S, merkaptanów i amin.

Poprzez minimalizację toksycznych związków (H2S) zapobiega się zagrożeniom dla zdrowia. 

Kobieta stojąca przed górskim jeziorem

Dolomin

VTA Dolomin® zawiera naturalne substancje czynne i pierwiastki śladowe niezbędne w procesach biologicznych

Zalety

Łatwe przechowywanie i dozowanie
Pozytywny wpływ na zaawansowane oczyszczanie ścieków
Szerokie spektrum neutralizowania substancji powodujących przykre zapachy
Indywidualne rozwiązanie dostosowane do konkretnego zastosowania
Środek nie jest trujący, żrący ani korozyjny
Neutralny odczyn pH i dlatego nie jest materiałem niebezpiecznym

Obszary wykorzystania

 • Ścieki komunalne i przemysłowe, wody procesowe i obiegowe
 • Sieci kanalizacyjne, przepompownie, systemy rurociągów
 • Wody stojące i studnie chłonne
 • Odprowadzanie i gromadzenie wody infiltracyjnej z wysypiska
 • Odprowadzanie i gromadzenie gnojowicy
 • Odprowadzanie i gromadzenie osadów
 • Kompostowanie
Oczyszczalnia ścieków

Nasze usługi

VTA oferuje rewolucyjną technikę pomiarów, regulacji i sterowania, która umożliwia osiągnięcie maksymalnego sukcesu przy maksymalnej efektywności ekonomicznej dzięki dozowaniu VTA Dolomin w zależności od materiału.
Automatyczny moduł sterujący określa porcję dozowania w zależności od parametrów wejściowych, łącznie z aktualnie mierzonymi wartościami
Automatyczna i kompletna rejestracja i dokumentacja różnych mierzonych wartości (temperatura, wartość pH, ilość ścieków, itp.)
Stworzenie indywidualnego modelu dozowania w oparciu o analizę systemową przez doświadczonych specjalistów VTA
Szybki, nieskomplikowany i bezpieczny dostęp klienta do zarejestrowanych danych za pośrednictwem internetu
Ciągły pomiar poziomu w celu oszczędzenia klientowi dodatkowych czynności administracyjnych i zapewnienia sprawnego działania
Interfejs programowy pozwala bardzo prosto zarządzać kilkoma aplikacjami dozującymi

SIARKOWODÓR (H2S) - UKRYTE NIEBEZPIECZEŃSTWO

 • W większości przypadków jest to główna przyczyna powstawania nieprzyjemnych zapachów w systemach kanalizacyjnych.
 • Bezbarwny, palny gaz o zapachu zgniłych jajek
 • Wysoce toksyczny (toksycznością zbliżony do cyjanków)
 • Szkodliwy nawet w niskich stężeniach (może prowadzić do przewlekłych uszkodzeń)
 • Korozyjny (działa bezpośrednio na instalacje z miedzi, ale pośrednio po biogenicznej przemianie na kwas siarkowy, np. również na elementy betonowe)
 • Cięższy od powietrza – gromadzi się w kanałach i zagłębieniach
Pokrywa włazu

Zapytanie

Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach? 
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Kontakt