VTA Biomaltan®

Nasza biorewolucja – od natury dla natury. Czysta woda dzięki sile natury. Dzięki VTA Biomaltan® można to teraz interpretować słowo w słowo

VTA Biomaltan® w kształcie kropli

Ten wysokowydajny produkt na bazie skrobi kukurydzianej jest biodegradowalny i już dziś spełnia wymagania przyszłości. Wyjątkowe właściwości flokulacyjne na bazie czysto biologicznej: Tak właśnie działa VTA Biomaltan® 

Szybkie właściwości flokulacyjne prowadzą do szybkiej poprawy indeksu osadu

Produkt na bazie skrobi jest w pełni biokompatybilny i łatwo ulega rozkładowi

Gwarancja efektu synergii z naszymi produktami systemowymi VTA.

Kukurydza i butelka Biomaltan

Biomaltan

Wiele zakładów przetwórstwa żywności właśnie czeka na biologiczne oczyszczenie swoich ścieków. My dajemy rozwiązanie – VTA Biomaltan!

Zalety

Redukcja indeksu osadu
Wzrost prędkości opadania
Wiązanie drobnych płatków i zawiesiny
Stabilizacja płatków
Usuwanie substancji obcych
Optymalizacja odwadniania osadów ściekowych
Poprawa właściwości zagęszczających
Biodegradowalny
Maksymalizacja wydajności denitryfikacji

Właściwości

Wygląd: klarowna lub lekko mętna, lekko żółtawa ciecz

Gęstość: ok. 1,2 g/cm³

Rozpuszczalność: całkowicie mieszalny z wodą

Przechowywanie

  • Do przechowywania i transportu VTA Biomaltan® zalecamy stosowanie wyłącznie zbiorników magazynujących i rurociągów wykonanych z materiałów, takich jak polietylen, polipropylen, PCW lub stal wyłożona gumą.
  • VTA Biomaltan® można przechowywać przez co najmniej 8-12 miesięcy. Ewentualne lekkie zmętnienie nie ma wpływu na skuteczność.

Użycie

VTA Biomaltan® powinien być przechowywany i dozowany w stężeniu dostawy. Wymagana ilość dozowania zależy od jakości wody, pożądanej wydajności oczyszczania i warunków panujących w oczyszczalni ścieków.

Jeśli konieczne są rozcieńczenia (maks. 1:10), muszą być one szybko zużyte, ponieważ tracą część swojej skuteczności, jeśli pozostaną na dłuższy okres czasu.

 

Opakowanie

VTA Biomaltan® jest dostępny luzem w cysternach lub w kontenerach o wadze 1200 kg.

    Zapytanie

    Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach? 
    Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

    Kontakt