VTA Biocitran® FORTE

Skuteczniejsze odwadnianie, podwójna oszczędność – dzięki VTA Biocitran® FORTE

VTA Biocitran® FORTE

Optymalne odwadnianie osadów ściekowych jest prawem naszych czasów, gdyż koszty utylizacji osadów ściekowych drastycznie rosną. VTA Biocitran® FORTE niezawodnie podwyższa udział substancji suchej, przy drastycznie niskim zużyciu polimerów. Ale to nie wszystko, ponieważ nowy wysokowydajny produkt może jeszcze więcej.

Wyższa odwadnialność powoduje wzrost udziału substancji suchej przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia polimerów.

VTA Biocitran® FORTE eliminuje przykre zapachy i wyraźnie poprawia właściwości baktofugatu.

Osady fosforanu magnezowo-amonowego (MAP) są trwale rozpuszczane. 

VTA Biocitran® FORTE

FORTE

VTA Biocitran® FORTE długofalowo poprawia odwadnianie osadów ściekowych.

Zalety

WZROST ODWADNIALNOŚCI

Zwiększa udział substancji suchej do punktów 5 procentowych.

 

OBNIŻENIE ZAWARTOŚCI POLIMERÓW

Obniża zużycie polimerów do 25%.

SKUTECZNA NEUTRALIZACJA PRZYKRYCH ZAPACHÓW

Eliminuje związki siarkowodorowe.

 

OSADY FOSFORANU MAGNEZOWO-AMONOWEGO (MAP)

Likwiduje osady i hamuje ich ponowne powstawanie.

Baktofugat/wartości filtratu

 

Redukcja obciążenia w stopniu biologicznym przez odkładający się baktofugat/filtrat

  • ChZT: do -50%
  • amon: do -25%
  • ortofosforan: do > -90%
  • zmętnienie: do -40%
VTA Biocitran Forte baktofugat/wartości filtratu

Aktywność osadu

Poprawa denitryfikacji (a przy odpowiednich konstrukcyjnych właściwościach również Bio-P) poprzez wzrost aktywności osadu do 50% (poprzez powrót baktofugatu lub filtratu)

VTA Biocitran FORTE aktywność osadu

Zapytanie

Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach? 
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Kontakt