VTA
mudinator®

Uzdatnianie ultradźwiękowe i przygotowanie wstępne do przyjaznej dla środowiska optymalizacji odwadniania osadów ściekowych.

VTA mudinator

VTA mudinator® zapewnia korzystną zmianę struktury osadu przy niskim nakładzie energii.

Uzdatnianie ultradźwiękowe przy użyciu VTA mudinator® może zmienić strukturę osadu i tym samym poprawić działanie polimeru. 

Bardziej efektywne wyrównanie ładunków za pomocą polimeru daje bardziej stabilne płatki, które mogą szybciej uwalniać wodę i tym samym umożliwiać optymalne odwodnienie.

W połączeniu z preparatem do kondycjonowania osadów VTA Biocitran® podczas sonikacji występują efekty synergii. Oczyszczony osad może być odwadniany znacznie efektywniej, a zużycie polimerów może być zmniejszone.

Einbau VTA mudinator
VTA mudinator® zapewnia korzystną zmianę struktury osadu przy niskim nakładzie energii.

Zalety

Uzdatnianie ultradźwiękami

Uzdatnianie osadu z wykorzystaniem ultradźwięków odbywa się bezpośrednio przed dodaniem polimerów.

Lepsze wyrównanie ładunków

Poprzez zmianę struktury osadu uzyskuje się lepsze wyrównanie ładunków przy dodawaniu polimeru.

Lepsze odwadnianie

Powstające płatki są odporniejsze na ścinanie. I dalej: Odwadnianie jest skuteczniejsze.

Bardzo niskie zużycie energii

Nie dochodzi do dezintegracji – bardzo niskie zużycie energii

Bazując na wieloletnim doświadczeniu z ultradźwiękami w opatentowanym procesie dezintegracji przeciwprądowej (GSD), powstał VTA mudinator®.

Także ten proces wykorzystuje ultradźwięki w uzdatnianiu osadów. W przeciwieństwie do dezintegracji, struktury komórek w osadzie nie ulegają rozpadowi, ponieważ częstotliwości są różne, zaś pobór energii jest niższy. Struktura osadu ulega jednak modyfikacji w taki sposób, aby osiągnąć optymalne wyrównanie ładunków z zastosowanym później polimerem.

Vorteile

Poprawa drenażu poprzez uwolnienie wody z komórek
Wynik odwadniania jest zwiększony (do 5 punktów procentowych)
Znacznie spada zapotrzebowanie na polimer
W połączeniu z VTA Biocitran® zmniejsza się obciążenie biologiczne w instalacji
Obniżenie kosztów poprzez znaczne zmniejszenie ilości osadów przeznaczonych do utylizacji
Optymalizacja w zakresie dodawania środków kondycjonujących
Płatki stabilne na ścinanie

Rozwiązanie

Wyzwanie

Niedostateczne odwadnianie:

Nieuzdatniony osad zatrzymuje duże ilości wody, osuszanie staje się nieefektywne

Nasze rozwiązanie

VTA mudinator®

VTA mudinator® zmienia strukturę osadu z wykorzystaniem ultradźwięków przed odwodnieniem. Umożliwia to lepsze wyrównanie ładunków za pomocą polimeru

Wynik

Poprawa odwadniania nawet do punktów 5 procentowych

  • Oszczędność kosztów utylizacji
  • Optymalizacja środków związanych z kondycjonowaniem i dodawania polimerów

Zalecenie dotyczące łączenia

VTA mundinator® w połączeniu z Biocitran®

Także połączenie tych dwóch innowacyjnych produktów wyznacza nowe standardy. Właściwości odwadniające można jeszcze łatwiej osiągnąć przy zastosowaniu VTA Biocitran®. Efekty synergii można osiągnąć poprzez wprowadzenie Biocitran® do przefermentowanego osadu za pomocą ultradźwięków (przed wstępnym przygotowaniem). Wynik: Skuteczne odwadnianie przefermentowanego osadu i zmniejszone lub stałe zużycie polimeru.

VTA Biocitran w kształcie kropli

Zapytanie

Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach? 
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Kontakt