VTA Biocitran®

Przyszłość odwadniania osadów ściekowych.

VTA Biocitran w kształcie kropli

VTA Biocitran® jest specjalnie opracowanym, wysokowydajnym produktem do poprawy odwadniania osadów.

Oparty na innowacyjnych rozwiązaniach produkt z wyselekcjonowanymi dodatkami zapewnia większą odwadnialność, lepszą stabilność płatków i wyraźnie klarowniejszy baktofugat.

Produkt ten, inspirowany cyklem kwasu cytrynowego, zapewnia stabilną i zwiększoną wydajność oczyszczania, jest w pełni biokompatybilny i gwarantuje bezpieczne i szybkie strącanie fosforanu.

Zaleca się dozowanie   VTA Biocitran® w punkcie turbulencji przed odwadniaczem, aby zapewnić dobre mieszanie i tym samym lepszy efekt produktu.

Biocitran
VTA Biocitran® powoduje trwałą redukcję kosztów odwadniania osadów ściekowych.

Zalety

Wzrost odwadnialności:

 • Poprawa właściwości odwadniających
 • Optymalizacja efektów działania polimeru
 • Klarowniejszy, czystszy baktofugat

Poprawa właściwości osadu:

 • Wzrost zawartości substancji suchej
 • Zmniejszenie zużycia polimerów

Koagulator systemowy

 • Poprawa struktury płatków i ich stabilności
 • Zwarte płatki

Właściwości

 • Wygląd: żółty, płyn o niskiej lepkości
 • Gęstość: ok. 1,25 - 1,35 g/cm³
 • Rozpuszczalność: całkowicie mieszalny z wodą
 • Punkt zamarzania: Produkt jest mrozoodporny

Trwałość

VTA Biocitran® można przechowywać przez co najmniej 6-12 miesięcy. Ewentualne lekkie zmętnienie nie ma wpływu na skuteczność

Przechowywanie

Do przechowywania i transportu zalecamy stosowanie wyłącznie zbiorników magazynujących i rurociągów wykonanych z materiałów odpornych na działanie kwasów, takich jak polietylen, PP, PCW lub stal wyłożona gumą.

Opakowanie

VTA Biocitran® jest dostępny luzem w cysternach lub w kontenerach o wadze 1300 kg.

Możliwości łączenia

VTA Biocitran® i VTA Mudinator®

 

Połączenie dwóch innowacyjnych produktów VTA mudinator® i VTA Biocitran® wyznacza również nowe standardy

Wprowadzając VTA Biocitran® do przefermentowanego osadu za pomocą ultradźwięków przed wstępnym przygotowaniem, uzyskuje się efekt synergii podczas sonikacji – przefermentowany osad może zostać efektywniej odwodniony przy niższym zużyciu polimeru.

VTA mudinator

Zapytanie

Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach? 
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Kontakt