VTA Biocitran®

Budoucnost odvodnění kalů.

VTA Biocitran ve formě kapek

VTA Biocitran® je speciálně vyvinutý velmi výkonný produkt ke zlepšení odvodnění kalů.

Produkt vytvořený na základě inovativního vývoje s vybranými přísadami zajišťuje zvýšené odstraňování vody, lepší stabilitu vloček a i podstatně viditelně čistější centrát.

Produkt inspirovaný citrátovým cyklem zajišťuje stabilní a rostoucí čisticí výkon, je biologicky plně snášený a zaručuje spolehlivé a rychlé srážení fosfátů.

Doporučujeme dávkovat produkt VTA Biocitran® na turbulentním místě před odvodňovacím agregátem, abyste zajistili dobré vmíchání a tak lepší účinek produktu.

Biocitran
Produkt VTA Biocitran® vede k dalšímu snížení nákladů na odvodnění kalů.

Výhody

zvýšení odvodnění:

 • zlepšení odvodňovacích vlastností
 • optimalizace účinků polymeru
 • jasnější, čistější centrát

zlepšení vlastností kalu:

 • zvýšení podílu sušiny
 • redukce spotřeby polymeru

Systémový koagulátor

 • zlepšení struktury vloček a stability vloček
 • kompaktní vločky

Vlastnosti

 • vzhled: žlutá tekutina s nízkou viskozitou
 • hustota: cca 1,25 – 1,35 g/cm³
 • rozpustnost: lze zcela mísit s vodou
 • bod mrznutí: produkt je zcela necitlivý na mráz

trvanlivost

produkt VTA Biocitran® je trvanlivý minimálně 6–12 měsíců Možný lehký zákal neovlivňuje účinnost

Skladování

Doporučujeme, abyste pro skladování a přepravu používali pouze skladovací nádrže a potrubí z materiálu rezistentního na kyseliny, jako polyetylén, PP, PVC příp. ocel vyložená pryží.

Balení

Produkt VTA Biocitran® se dodává volný v cisternách nebo kontejnerech po 1 300 kg.

Možnost kombinace

VTA Biocitran® a VTA Mudinator®

 

Nové možnosti přináší také kombinace obou těchto inovativních produktů VTA mudinator® a VTA Biocitran®

Dávkováním produktu VTA Biocitran® pomocí ultrazvuku před předběžnou úpravou do zahnívajícího kalu dochází při tomto ošetření k synergickým účinkům – zahnívající kal lze efektivněji odvodnit a spotřeba polymeru se dokonce sníží.

VTA mudinator

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt

Stahování

Informační přehled