Prohlášení o ochraně údajů

Klademe velký význam ochraně vašich osobních údajů, a proto je zpracováváme pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), zákona o ochraně údajů 2018 (DSG 2018), zákona o telekomunikacích 2003 (TKG 2003)). 

V tomto prohlášení o ochraně údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách. 

Obecné informace

Následně Vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje zahrnují ty údaje, které s Vámi mohou souviset (např. jméno, adresa, e-mailová adresa). 

Zpracování vašich údajů probíhá na základě zákonných ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR (provádění předsmluvních opatření), čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR (legitimní zájem) a čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR (souhlas). 

Kontaktní údaje odpovědné společnosti


VTA Austria GmbH
Umweltpark 1
4681 Rottenbach
Österreich/Rakousko


Číslo obchodního rejstříku: FN 97724m

V případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů jsme pro Vás k dispozici buď písemně na výše uvedené adrese, 
telefonicky na čísle +43 7732 4133-0 nebo

e-mailem na adrese datenschutz@vta.cc. 

Kontakt

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách nebo e-mailem, budou vaše osobní údaje zpracovány za účelem zpracování žádosti o kontakt. 

Předávání údajů

VTA Austria GmbH je součástí skupiny VTA. V rámci zpracování údajů se může stát, že osobní údaje se předají také skupině VTA. Základem pro toto předávání údajů je udržení ekonomického a efektivního obchodního provozu. To představuje oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Pokud jsou vaše údaje předány třetím stranám, najdete k tomu další informace v tomto prohlášení o ochraně údajů. 

Soubory protokolu na serveru

Při vaší návštěvě našich webových stránek nemusíte zveřejňovat žádné osobní údaje. Avšak při zobrazení našich webových stránek se automaticky zaznamenají následující údaje:

 • použitá adresa IP
 • začátek a konec přístupu
 • použitý prohlížeč 
 • použitý operační systém 
 • množství přenesených údajů 

Protokolování údajů je z technických důvodů a takto shromážděné údaje neumožňují vyvodit žádné závěry o vaší totožnosti. 

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Při tom se jedná o malé textové soubory, které se ve vašem koncovém zařízení uloží pomocí prohlížeče. 

Cookies nám umožňují opět rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě a učinit naši nabídku uživatelsky přívětivější. Některé soubory cookie ve vašem koncovém zařízení zůstanou uloženy, dokud je neodstraníte. Jiné se automaticky smažou po návštěvě našich webových stránek. 

Pokud si to nepřejete, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby Vás informoval o nastavení cookies, a že to dovolujete pouze v individuálních případech. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkce našich webových stránek omezená.

Analýza webové stránky

K analýze využití webové stránky používáme na naší webové stránce službu „Google Analytics“. Z toho získané údaje slouží k optimalizaci našich webových stránek a reklamních opatření. 

Google Analytics je služba webové analýzy provozovaná a poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko). Společnost Google zpracovává údaje o používání webových stránek v našem zastoupení a je smluvně povinna přijmout opatření k zajištění důvěrnosti zpracovávaných údajů.

Google Analytics používá soubory cookie uložené ve vašem zařízení. Tyto soubory cookie obsahují náhodně vygenerované ID uživatele, se kterým můžete být při budoucích návštěvách webové stránky rozpoznáni.

Údaje získané prostřednictvím Google Analytics jsou přenášeny na server Google. Google přitom dodržuje ustanovení o ochraně údajů uvedená v dohodě „EU-US Privacy Shield“.

Zaznamenané údaje se uloží společně s náhodně vygenerovaným ID uživatele. To umožňuje vyhodnocení pseudonymních uživatelských profilů. 

Pokud nesouhlasíte s obecným zaznamenáváním vašich údajů pomocí Google Analytics, můžete tomu zabránit instalací 
 Browser-Add-ons zur Deaktivierung von Google Analytics. 

Pokud to pro Vás není možné nainstalovat vhodný Add-on nebo chcete-li pouze deaktivovat používání vašich údajů službou Google Analytics pouze pro naši webovou stránku, můžete tak učinit nastavením příslušného souboru cookie pro odhlášení. 

Další informace o pokynech pro zabezpečení a ochranu údajů Google Analytics naleznete také na následující stránce: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Einbindung von Diensten Dritter

Google Maps

Podmínky používání služby Google Maps a informace o nakládání s vašimi osobními údaji na společností Google, naleznete pod následujícími odkazy:  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/ a https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=at.

Služba Google Maps se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a usnadňuje nalezení míst, která jsme na webové stránce uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. 

Youtube

Na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR jsou funkce služby YouTube integrovány na naší webové stránce pro zobrazování a přehrávání videa. Toto nabízí YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).  

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube oznamováno, kterou z našich stránek jste navštívili. 

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit své chování při surfování přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube. 

Další informace o nakládání s vašimi osobními údaji při používání YouTube naleznete na adrese: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Social Media

Integrace následujících služeb probíhá na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Naším zájmem ve smyslu GDPR je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek.

Facebook

Na naší webové stránce jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook. Facebook je provozován společností Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Pluginy Facebook můžete rozpoznat prostřednictvím loga Facebook nebo tlačítka „Like“ („Líbí se“) na naší webové stránce. Přehled pluginů Společnosti Facebook najdete zde: 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Když navštívíte naší webovou stránku, plugin naváže přímé spojení mezi vaším prohlížečem a servery společnosti Facebook. Tím Facebook obdrží informace o tom, že jste navštívili naší webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Líbí se“ na Společnosti Facebook, když jste přihlášeni ke svému účtu Facebook, můžete propojit obsah našich webových stránek s vaším profilem na Společnosti Facebook. To umožňuje Společnosti Facebook přiřadit návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití Facebookem. 
Další informace o tom naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: 
http://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu Facebook, odhlaste se ze svého uživatelského účtu Facebook.

 

LinkedIn

Na našich webových stránkách najdete pluginy sociální sítě LinkedIn, respektive LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Pluginy od LinkedIn můžete rozpoznat podle příslušného loga nebo pomocí tlačítka „Doporučit“. 
Přehled pluginů LinkedIn najdete zde:

https://developer.linkedin.com/plugins

Mějte na paměti, že plugin naváže spojení mezi vaším příslušným internetovým prohlížečem a serverem LinkedIn, když navštívíte naši webovou stránku. Společnost LinkedIn je tak informována, že naše webová stránka byla navštívena s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ společnosti LinkedIn a zároveň jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, máte možnost propojit obsah z naší webové stránky s vaší profilovou stránkou LinkedIn. Přitom umožníte LinkedIn přiřadit vaši návštěvu k naší webové stránce Vám nebo vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností LinkedIn.
Další podrobnosti o shromažďování údajů a zákonných možnostech a možnostech nastavení získáte u LinkedIn. Tyto jsou Vám k dispozici na adrese  
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE 

Pokud si nepřejete, aby společnost LinkedIn mohla přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu LinkedIn, odhlaste se ze svého uživatelského účtu LinkedIn.

Instagram

Používáme sociální pluginy služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni k účtu Instagram, můžete propojit obsah naší webové stránky s profilem Společnosti Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránky nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití Instagramem. Další informace o tom naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram http://instagram.com/about/legal/privacy/

Twitter

Používáme sociální pluginy služby Twitter. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitter a použitím funkce „Re/Znovu-Tweet“ se Vámi navštívená webová stránka propojí s vaším účtem Twitter a oznámí se ostatním uživatelům. Tyto údaje se také přenesou na Twitter. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel našich webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití prostřednictvím služby Twitter.

Další informace o tom naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese  http://twitter.com/privacy.

Xing

Tato webová stránka používá tlačítko „Sdílet“ společnosti XING. Proto se při vyvolání této webové stránky přes Váš prohlížeč naváže spojení se servery společnosti New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburk, Německo. Přitom se vaše osobní údaje při návštěvě našich webových stránek neuloží. XING zejména neukládá žádné IP adresy. vaše chování při používání také není vyhodnoceno. Aktuální informace o ochraně údajů s ohledem na „tlačítko Sdílet“ a další relevantní informace si můžete přečíst na adrese  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Informační zpravodaj

Máte možnost přihlásit se k odběru našeho zpravodaje prostřednictvím webové stránky. Tento poskytuje informace o aktuálních produktech a jejich dalším vývoji, službách, akcích, seminářích, veletrzích, kurzech a probíhajících inovacích skupiny VTA. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním informačního zpravodaje. 

Abychom vás mohli osobně oslovit, shromažďujeme také křestní jméno a příjmení. 

K zasílání informačního zpravodaje využíváme služeb společnosti Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, D-10178 Berlin. Údaje, které poskytnete při registraci k odběru informačního zpravodaje, budou automaticky zaslány společnosti Sendinblue GmbH ke správě a tato je pak zpracuje. 

Další informace o ochraně údajů společnosti Sendinblue GmbH naleznete na následujícím odkazu: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

Newsletter je zasílán na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
Jakmile jste se přihlásili k odběru informačního zpravodaje, zašleme Vám e-mail s odkazem na potvrzení vaší registrace. Provedená přihlášení se zaprotokolují, aby bylo možné prokázat proces přihlášení v souladu se zákonnými požadavky. 
Příjem informačního zpravodaje můžete kdykoli zrušit. Na konci každého informačního zpravodaje najdete odkaz ke zrušení odběru informačního zpravodaje. Případně můžete odhlášení zaslat na následující e-mailovou adresu:
marketing@vta.cc. Poté okamžitě smažeme vaše údaje, související se zasíláním informačního zpravodaje. 

Statistiken und Erfolgsmessung

Za účelem optimalizace informačního zpravodaje pro Vás analyzujeme, jak často jej čtenáři otevírají, na které odkazy čtenáři kliknou a které stránky našich webových stránek www.vta.cc jsou navštíveny kliknutím v informačního zpravodaje. Za tímto účelem se provádí analýza údajů o používání informačního zpravodaje a statistické vyhodnocení informací s cílem dále zlepšit nabídku informačního zpravodaje a učinit jej uživatelsky příjemnějším. Toto se provádí pomocí webové analytické služby Google Analytics. Bližší informace o Google Analytics naleznete výše v Prohlášení o ochraně údajů. Najdete zde také odkaz, který zabrání shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics. Používají se cookies a používají se parametry odkazů, které umožňují analýzu využití webové stránky a informačního zpravodaje jejími uživateli. Při přenosu údajů je IP adresa anonymizována. Údaje, umožňující vyvodit závěry o jménu nebo e-mailové adrese čtenáře, se nepřenesou a ani neuloží. Následující údaje se shromažďují při otevření informačního zpravodaje a kliknutí na odkazy, které obsahuje:

 • jazyk a místo návštěvníka
 • návštěvníci (noví a opakující se, četnost a aktuálnost, zájem, délka návštěvy)
 • počet návštěv
 • jednoznačné návštěvy
 • zobrazení stránky
 • stránky/návštěva
 • průměrná délka návštěvy
 • míra okamžitého opuštění
 • technologie (prohlížeč a operační systém, poskytovatel)
 • mobil (přehled, zařízení [PC, notebook, tablety, smartphony atd.])
 • dotaz, definovaný uživatelem
 • typy provozu
 • zdroj návštěvníka (médium, webová stránka, publikace, přístupy k vyhledávači)
 • klíčové slovo a označení zdroje značkou
 • název zdroje
 • název kampaně zdroje
 • URL zdroje

Tištěná média

Prostřednictvím naší webové stránky máte možnost odběru tištěného média „Der Laubfrosch“. K přihlášení potřebujeme vaše jméno a příjmení, vaši adresu, vaši e-mailovou adresu a vaše telefonní číslo. 

Pro účely zaslání se vaše jméno a vaše adresa předá společnosti hs-druck GmbH, Gewerbestrasse Mitte 2, D-4921 Hohenzell. 
Zaslání našeho tištěného média je realizováno na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším zájmem ve smyslu GDPR je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek. 

Příjem našeho tištěného média můžete kdykoli zrušit. Odpovídající odhlášení musí být zasláno na následující e-mailovou adresu:  marketing@vta.cc. Poté okamžitě smažeme vaše údaje, související se zasíláním našeho tištěného média. 

Přihlášení účasti na akcích

Prostřednictvím naší webové stránky máte možnost přihlášení účasti na akcích. K tomu potřebujeme vaše jméno a příjmení, vaši adresu, vaši e-mailovou adresu, vaše telefonní číslo a vašeho zaměstnavatele a vaše pole působnosti ve společnosti. 

Během akcí lze pořizovat fotografie a/nebo videozáznamy za účelem veřejné a tiskové práce skupiny VTA. Přitom mohou vzniknout fotografie/videa, ukazující Vás. Skupina VTA si vyhrazuje právo

 • na webové stránce skupiny VTA,
 • v publikacích skupiny VTA,
 • na stránkách sociálních médií skupiny VTA, 
 • na YouTube a
 • v jiných tištěných médiích a/nebo v televizi,

zveřejnit vytvořené fotografie a/nebo videozáznamy a za tímto účelem je také předat externím mediálním společnostem. 
Zveřejnění ve výše uvedeném rozsahu vycházejí z našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším zájmem ve smyslu GDPR je zlepšování našich služeb, propagace našich akcí a informování o našich činnostech.  

Dozorčí úřad v Rakousku je: 

Rakouský úřad pro ochranu údajů/Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
A-1030 Wien
Tel.: +43 1 52 152 0
E-mail:
dsb@dsb.gv.at