VTA Hydroprompt® FORTE

Nejnovější vyvinuté produkty ke spolehlivé eliminaci různých kalových zátěží při dočišťování odpadních vod.

VTA Hydroprompt Forte

Čistá voda znamená zdravý život

Tento multifunkční systémový produkt z firemních laboratoří VTA dostal navíc takové vlastnosti, které přispívají k maximálně účinnému srážení a vločkování. 

VTA Hydroprompt® FORTE se používá k čištění odpadních vod na přívodu dočišťovacího zařízení.

Mikrobiální nečistoty (např. patogeny a multirezistentní kaly) se efektivně odstraňují z vodní fáze. 

Díky speciálně vyvinutému vzorci je zajištěno, že nejsou ovlivněny mikroorganismy v biologickém procesu. 

Hydroprompt FORTE - Kolonie na Plate-Count Agar.

Vorteile

Efektivní redukce kalových zátěží již při malém dávkovaném množství
Lepší odlučování a sedimentace suspenzních aerobních látek
Efektivní vločkování – tvorba stabilních makrovloček
Zvýšení rychlosti sedimentace a pohledové hloubky
Spolehlivá eliminace fosfátů
Redukce spotřeby srážecího činidla
Přípravek VTA Hydroprompt® FORTE používejte kvůli jeho dezinfekčnímu účinku opatrně.
Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

FORTE

Jedinečné složení umožňuje široké možnosti použití a přípravek tak lze individuálně použít podle požadavku.

Výsledky

Kromě efektivní kalové redukce přesvědčí přípravek VTA Hydroprompt® FORTE viditelně efektivnějším vločkováním a tvorbou stabilních makro vloček.

 

 

Video snímané v reálném čase

Sedimentace

Více sérií pokusů potvrdilo, že přípravek VTA Hydroprompt® FORTE vede k podstatnému zlepšení sedimentačního chování čili rychlosti sedimentace Fáze čisté vody bez zákalu je zaručena tvorbou makrovloček.

Vyhodnocení se vztahuje na přidání produktu 50 ppm.
Sedimentační křivka

Celková zátěž kalem

Podstatná redukce kalu při velmi nízké koncentraci. 

Přípravek VTA Hydroprompt® FORTE se používá pro redukci kalu ve finální fázi čištění v čističkách. Již velmi malé koncentrace dosahují v porovnání s výchozí situací podstatnou redukci kalu. 

Celková zátěž kalem

Přípravek VTA Hydroprompt® FORTE v praxi

Přesvědčivý účinek přípravku VTA Hydroprompt® FORTE se prokazuje při praktických pokusech.

V pokusném období 13. až 17. července 2020 byly obě dosazovací nádrže ošetřeny pomocí 30 a 50 ppm přípravku VTA Hydroprompt® FORTE; druhá sloužila pro referenci (slepý vzorek).

Výsledek
  • Významně redukujte zátěž patogenními a multirezistentními kaly na odtoku
  • Dodatečně optimalizuje chemické a fyzikální parametry (rychlost sedimentace, pohledová hloubka, eliminace P) 

dozvědět se více

Kläranlage_Hydroprompt FORTE

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt