Optimised sludge dewatering

Schlammentwässerung

Optimum dewatering is becoming increasingly important. This is where the VTA mudinator® comes in. It uses ultrasound to ensure that digested and excess sludge can be dewatered much more effectively, resulting in less sludge requiring disposal. This innovative technology achieves optimum effect in combination with the high-performance product VTA Biocitran®.

increased
dewatering result

significantly reduced
polymer requirement

reduced
disposal costs

Řešení

Výzva

Chybějící odvodnění:

Neošetřený kal obsahuje hodně vody, sušení je neefektivní

Naše řešení

VTA mudinator®

Produkt VTA mudinator® mění strukturu kalu díky použití ultrazvuku před odvodněním. Tím je umožněno lepší vyrovnání povrchového napětí s polymerem.

Výsledek

Lepší odvodnění až o 5 procentních bodů

  • Úspora nákladů na likvidaci
  • Optimalizace upravujícího prostředku a přidávání polymeru

VTA in practice

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt