VTA
Nanocarbon®

Evoluce v biofyzice

Kapalinová inteligence pro adsorpční odstraňování mikropolutantů

Další vývojový stupeň řady VTA Liquid Engineering.

VTA Nanocarbon® je komplexní suspenze s biofyzikálními adsorpčními vlastnostmi v nanoměřítku, která se skládá z funkcionalizovaných uhlíkových nanočástic se specifickou kationizací v kombinaci s bioaktivátory a základními objemovými prvky.
 

Díky speciální a inovativní struktuře VTA Nanocarbon® s co největší aktivní plochou lze dosáhnout co největšího odstranění antropogenních stopových látek, mikroplastových částic a AOX při nízké spotřebě energie i při nejmenším dávkování ve stávajícím čisticím systému.

VTA Nanocarbon® dokáže odstranit až 99 % částic mikroplastů, zejména v rozmezí nižších mikrometrů. 

Použití nanouhlíku VTA® umožňuje získat další, přirozeně nerozložitelné parametry znečišťujících látek. 
jako je AOX, mohou být z odpadní vody vázány až o 93 %.

VTA Nanocarbon® nahrazuje 4. stupeň čištění


Proces kapalinového inženýrství s použitím VTA Nanocarbon® zaručuje vysokou míru eliminace stopových látek bez nákladných investic do konverze a expanze, jakož i energeticky náročného provozu 4. stupně čištění.

 

Alternativa ke 4. stupni čištění - Odborník na čištění odpadních vod Thomas Heppner potvrzuje praktické využití


VTA Nanocarbon® je nejnovějším produktem řady VTA Liquid Engineering a představuje významný pokrok v oblasti čištění odpadních vod.
 

Čistící výkon VTA Nanocarbon®


Naměřené hodnoty představují průměrnou účinnost čištění různých antropogenních stopových látek v různých typech čistíren odpadních vod za dobu měření jednoho roku.

Nanocarbon

 

Výhody

1 Nejmenší částice mikroplastů jsou redukovány až o 99 %.
2 Odstraňuje až 98 % relevantních stopových látek.
3 Až o 30 % méně energie na větrání
4 Snížení emisí CO2 až o 30 %
5 Až 93 % znečišťujících parametrů, jako je AOX, je vázáno z odpadních vod.
6 Při použití VTA Nanocarbon® nevznikají žádné transformační produkty!

VTA Nanocarbon® průměrná míra eliminace stopových látek

Průměrná míra eliminace požadovaná směrnicí EU o městských odpadních vodách je 80 %. Průměrná míra eliminace stopových látek VTA Nanocarbon® je 93 %! 

Nanocarbon trace substance elimination rate

Zvyšování čisticího výkonu čistíren odpadních vod

Maximalizací rychlosti usazování pevných látek je zajištěna vysoká provozní spolehlivost, a to i při vysokém hydraulickém zatížení. Kromě toho se zvyšuje biologická aktivita a zvyšuje se čisticí výkon čistírny odpadních vod.

Kläranlage

Snížení spotřeby energie na větrání

Kompaktní struktura vloček je otevřená difúzi, takže vnesený kyslík může být optimálně využit. To umožňuje snížit spotřebu energie na provzdušňování až o 30 % ve fázi aktivovaného kalu, a tím významně přispívá k energetické a klimatické neutralitě v odvětví odpadních vod.

VTA Nanocarbon

Sedimentace

To potvrzuje několik testovacích sérií: VTA Nanocarbon® vede k výraznému zlepšení sedimentačních vlastností a rychlosti usazování a zlepšuje vlastnosti kalu, což vede k optimální a kompaktní struktuře vloček. Výsledkem je optimální a kompaktní struktura vloček.

VTA Nanocarbon sedimentation curve

Mikropolutanty - nebezpečí pro člověka a životní prostředí

Podle současného stavu techniky nejsou čistírny odpadních vod schopny zadržet nebo odbourat mikropolutanty vnesené člověkem, což znamená, že řeky, jezera a dokonce i podzemní a pitná voda jsou znečištěny. Stále větší riziko pro člověka a životní prostředí představují také mikroplasty, přičemž zejména nejmenší, zdravotně významné plastové částice nejsou z odpadních vod dostatečně odstraňovány běžnými procesy čištění odpadních vod.

Mikroplastik in einem Reagenzglas mit Wasser

První na světě v biofyzice

Uvedení VTA Nanocarbon® do řady VTA Liquid Engineering představuje významný milník v oblasti čištění odpadních vod.

Úspora energie a ochrana klimatu

Díky své specifické struktuře umožňuje VTA Nanocarbon® rozsáhlou a energeticky účinnou eliminaci znečišťujících látek ve stávajícím čisticím systému s minimálním dávkováním. VTA Nanocarbon® se přidává do provzdušňovací nádrže čistírny odpadních vod, aby se zajistilo optimální promíchání a dostatečná doba kontaktu.

VTA Nanocarbon® Folder

 

Všechny podrobnosti o nanouhlíku VTA® najdete v našem digitálním elektronickém dokumentu, který si můžete pohodlně přečíst a který je také k dispozici ke stažení.

 

VTA Nanocarbon® E-Paper

VTA Nanocarbon®

  • EVOLUCE V BIOFYZICE
  • REVOLUCE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Potřebujete více informací o našich inteligentních procesech?

Obraťte se na naše odborníky a společně najdeme správné řešení.

Kontakt

VTA Nanocarbon Grafik

Share on social media:

Downloads