Kontrola patogenů

Kvalitativní a kvantitativní analýzy choroboplodných zárodků v odpadních vodách.

Analýzy na míru „Made by VTA“ – sázíme na bezpečnost a udržitelnost. Vše pro blaho našeho životního prostředí.

V našich čistírnách se vyskytuje spousta virů a choroboplodných zárodků. Je jedno, zda jsou to adenoviry, rotaviry nebo noroviry – důležité je vědět, co je v naší odpadní vodě obsaženo. Každá čistírna je sice jiná a individuální, ale většinou musejí řešit podobné problémy.

Metodičtí technici, biologové a chemici (mezi nimiž jsou samozřejmě i ženy) firmy VTA analyzují všechny procesy, které probíhají při čištění odpadních vod a ošetření kalů, a na tomto základě vytvářejí – s využitím rozsáhlého technicko-metodického poradenství – cílené a individuální koncepce řešení pro každou čistírnu. 
Díky použití nejmodernějších vyhodnocovacích metod, analytických postupů a vyspělé techniky ve všech ohledech mohou naši biologové vytvořit podrobné a dokonalé řešení přizpůsobené přímo pro vaši čistírnu. Pravidelné kontroly a průzkumy umožňují optimálně řídit vaši čistírnu. 

Zkušený tým biologů VTA poskytuje přesnou diagnostiku pro specifické požadavky, zprávy na základě pokusů a podrobná dobrozdání. Budete-li mít otázky, naši specialisté jsou kdykoli k dispozici.
VTA – staráme se o čistotu prostředí.

Kontrola patogenů Mikrobiologie

 • Kvalitativní a kvantitativní analýzy choroboplodných zárodků v odpadních vodách kombinací klasických, osvědčených mikrobiologických metod a nejmodernější techniky.
 • Kvalitativní posouzení a detekce rezistencí na specifická antibiotika (Carbapeneme, Vancomycin). 
 • Spolehlivé kvantitativní určení obsahu choroboplodných zárodků z vzorků odpadních vod před přidáváním přípravku VTA Hydroprompt® FORTE a po jeho přidání.
 • Analýza založená na ATP jako indikátor pro živou biomasu

Kontrola patogenů Molekulární biologie

 • Kvalitativní detekce zatížení patogenními viry v odpadních vodách molekulárně-biologickými metodami. 
  Portfolio detekce virů: 
  – Hepatitis A 
  – Norovirus 
  – Rotavirus 
  – SARS-COV-2 
  – Adenovirus 
 • Určité metody dále umožňují specifické detekce genů rezistence proti různým třídám antibiotik, například proti látkám Vancomycin a Carbapeneme.

Mikrobiologie

Klasické mikrobiologické kultivační metody na univerzálních a selektivních kultivačních médiích (pevná kultivační média agar) po přidání adekvátního množství vzorku. 

Systém Quanti-Tray™

Pomocí specializovaných, přesných metod (Colilert®-18, Enterolert®-DW) lze v odpadních vodách spolehlivě prokázat koliformní bakterie, bakterie E.coli i enterokoky a kvantifikovat je podle norem (ISO 13843, ISO 7899-2, ISO 9308-2).

CASY (systém počítání buněk)

Technologie systému CASY se uplatňuje v oblastech cytobiologie, mikrobiologie, biochemie a fyziky. Díky svým standardizovaným metodám počítání buněk a přesnému měření životnosti a objemu buněk s velkou dynamikou měřícího rozsahu umožňuje systém CASY Cell Counter & Analyzer spolehlivě kvantitativně zjistit mikrobiální populace přítomné v odpadních vodách. Je integrován systém řízení kvality založený na referenční metodě ISO 13319 (odpovídá GLP / GMP). 

Real time qPCR (RT-qPCR)

Pomocí kvalitativních řetězových reakcí polymerázy v reálném čase (realtime-qPCR) je možný přímý důkaz sekvencí DNA či RNA. Sekvence cílového genu se při této technice s prahovou průkazní hodnotou zesilují a detekují pomocí vzorků s fluorescenčním barvivem. Lze použít pro specifický doklad virů a bakterií v odpadních vodách.

Analýza Glomax-„LIFE“

V několika málo minutách umožňuje naše analýza „LIFE“ zjistit všechny živé mikroby ve vzorku a přesně je analyzovat. Systém Water-Glo-TM® umožňuje prokázat živé organismy již ve velmi malém množství. Tato detekční metoda založená na ATP (adenosintrifosfát) slouží jako indikátor existující živé mikrobiální biomasy ve vzorcích odpadních vod. 

Automatický čítač kolonií Scan® 1200

Automatický čítač kolonií Scan® 1200 s výkonným softwarem umožňuje prokázat také kolonie od minimální velikosti 0,05 mm. Automatická optimalizace kontrastu, osvětlení a citlivosti umožňuje zjišťovat nejrůznější kolonie. Umožňujeme tak rychlou identifikaci a promptní rozlišení bakterií citlivých až na osm různých antibiotik.

Měření aerosolu

Pro ochranu zdraví odborného personálu, ale i životního prostředí sousedícího s čistírnou odpadních vod, nabízí Institut pro zdraví a životní prostředí VTA měření aerosolů a kvalitativní a kvantitativní stanovení zárodků aerosolů v čistírnách odpadních vod. S ohledem na data o počasí vytváříme podrobnou analýzu kvality ovzduší celého zařízení.