Pathogenen­controle

Kwalitatieve en kwantitatieve kiemanalyses in het afvalwater.

Analyses op maat "Made by VTA" – wij kiezen voor veiligheid en duurzaamheid. Alles voor ons milieu.

Tal van virussen en kiemen komen terecht in onze waterzuiveringsinstallaties. Of het nu gaat om adeno-, rota-, of norovirussen – het is belangrijk te weten wat er in ons afvalwater zit. Want ook al zijn alle installaties verschillend en uniek, toch gelden er in de meeste gevallen wel vergelijkbare eisen.

De procestechnici, biologen en chemici van VTA analyseren alle processen tijdens de reiniging van het afvalwater en de slibbehandeling en maken op basis daarvan – in het kader van een omvangrijk procestechnisch advies – doelgerichte en individuele oplossingsconcepten voor elke installatie. 
Door gebruik te maken van de modernste evaluatiemethodes, analysetechnieken en high-tech in ieder opzicht zijn onze biologen in staat een gedetailleerd onderzoek op te stellen dat perfect op uw installatie is afgestemd. Door regelmatige controles en onderzoeken is een perfecte begeleiding van uw waterzuiveringsinstallatie mogelijk. 

Het ervaren team biologen van VTA geeft een nauwkeurige diagnose over de speciale vraagstelling, rapporten bij de aanvraag en bezorgt een uitvoerige expertise. Onze specialisten staan altijd klaar in geval van vragen.
VTA – wij zorgen voor duidelijkheid.

Pathogenencontrole Microbiologie

 • Kwalitatieve en kwantitatieve kiemanalyses in het afvalwater door een combinatie van klassieke, erkende microbiologische processen en de modernste techniek.
 • Kwalitatieve conclusies en aantonen van specifieke antibioticaresistenties (Carbapeneme, Vancomycine). 
 • Betrouwbare kwantitatieve vaststelling van het aantal kiemen in afvalwatermonsters voor en na de dosering van VTA Hydroprompt® FORTE.
 • Op ATP gebaseerde analyse als indicator voor de levende biomassa

Pathogenencontrole moleculaire biologie

 • QKwalitatief aantonen van pathogenen virusbelasting in het afvalwater door moleculair biologische methoden. 
  Portfolio Aantonen van virussen: 
  – Hepatitis A 
  – Norovirus 
  – Rotavirus 
  – SARS-COV-2 
  – Adenovirus 
 • Verder maken de gekozen methoden het mogelijk specifiek genen aan te tonen die resistent zijn tegen bepaalde categorieën antibiotica, zoals bijvoorbeeld tegen Vancomycine en Carbapeneme.

Microbiologie

Klassiek microbiologische kweekprocessen op universele en selectieve voedingsbodems (vaste agar-voedingsbodems) na inspuiting met een monster van een adequate grootte. 

Quanti-Tray™-System

Door middel van gespecialiseerde, precieze methoden (Colilert®-18, Enterolert®-DW) worden zowel Coliforme, E.coli en Enterokokken in het water op betrouwbare wijze vastgesteld en volgens de norm gekwantificeerd (ISO 13843, 
ISO 7899-2, ISO 9308-2).

CASY (systeem tellen van cellen)

De technologie van het CASY-systeem wordt al gebruikt in de cytobiologie, microbiologie, biochemie en fysica. Dankzij het gestandaardiseerde proces waarbij cellen worden geteld, en de nauwkeurige meting van de levensvatbaarheid en het celvolume met zeer dynamisch meetbereik, levert de CASY Cell Counter & Analyzer een betrouwbare kwantitatieve beoordeling van de microbiële populatie in het afvalwater. Op basis van de referentiemethode ISO 13319 (conform GLP/GMP), geïntegreerd kwaliteitscontrolesysteem. 

Real time qPCR (RT-qPCR)

Met behulp van de real-time polymerase-kettingreactie (realtime-qPCR) kunnen DNA- resp. RNA-sequenties onmiddellijk worden gedetecteerd. Doelgensequenties worden bij deze techniek bij de drempelwaarde voor detectie vermenigvuldigd en gemarkeerd met sondes met een fluorescerende kleurstof. Kan worden gebruikt voor het specifiek detecteren van bacteriën en virussen in het afvalwater.

Glomax-„LIFE“ analyse

Binnen slechts een paar minuten is het door middel van onze "LIFE"-analyse mogelijk alle levende microben in het monster vast te stellen en nauwkeurig te analyseren. Met het Water-Glo-TM®-systeem is het mogelijk levende organismen al in een zeer beperkte omvang te detecteren. Deze op ATP gebaseerde detectiemethode (adenosintrifosfaat) geldt als indicator voor microbiële bacteriën in de afvalwatermonsters. 

Automatische scan voor het tellen van kolonies® 1200

Met de Scan® 1200, een automatische kolonieteller met krachtige software, is het mogelijk ook kolonies met een minimale grootte van 0,05 mm te detecteren. De automatische optimalisatie van het contrast, de verlichting en de gevoeligheid maakt het mogelijk verschillende kolonies te detecteren. Zo kunnen deze snel herkend worden en is het mogelijk snel een onderscheid te maken tussen bacteriën met tot acht verschillende gevoeligheden voor antibiotica. 

Aërosolmeting

Om de gezondheid van specialistisch personeel, maar ook de omgeving rondom een ​​rioolwaterzuiveringsinstallatie te beschermen, biedt het VTA Instituut voor Volksgezondheid en Milieu aerosolmetingen en kwalitatieve en kwantitatieve kiembelastingsbepalingen van aerosolen in rioolwaterzuiveringsinstallaties aan. Op basis van de weergegevens maken we een gedetailleerde luchtkwaliteitsanalyse van de hele installatie.