VTA
mudinator®

Behandeling met ultrasoon geluid en voorconditionering voor milieuvriendelijke optimalisatie van slibontwatering.

VTA mudinator

Door de ultrasone behandeling met VTA mudinator®, kan een gewijzigde slibstructuur worden bereikt en de werking van de polymeren worden verbeterd. 

Met de VTA mudinator® wordt het slib onmiddellijk voor het toedienen van de polymeren met ultrasoon geluid behandeld. Een van de belangrijkste eigenschappen ervan is het lage energieverbruik. Daarbij vindt geen desintegratie plaats.

De effectieve ladingsbalans met de polymeren zorgt voor stabiele vlokken die sneller het water kunnen afgeven en daardoor een geoptimaliseerd ontwateringsresultaat mogelijk maken.

In combinatie met het voorconditioneringsmiddel van het slib VTA Biocitran® treden bij de behandeling met ultrasoon geluid synergetische effecten op! Het behandelde slib kan duidelijk efficiënter worden ontwaterd en het verbruik van polymeren kan worden beperkt.

Einbau VTA mudinator
Met de VTA mudinator® wordt een verandering van de slibstructuur bij een laag energieverbruik bewerkstelligd.

Voordelen

Behandeling met ultrasoon geluid

Het slib wordt onmiddellijk voor de toevoer van polymeren ultrasoon behandeld.

Betere ladingsbalans

Door de gewijzigde slibstructuur ontstaat met de volgende polymeren een betere ladingsbalans.

Betere ontwatering

Er ontstaat een schuifstabiele vlok. Bijgevolg: Is er een betere ontwatering.

Zeer laag energieverbruik

Er vindt geen desintegratie plaats – zeer laag energieverbruik

De VTA mudinator® is het resultaat van een jarenlange ervaring met ultrasoon geluid bij het gepatenteerde tegenstroom-desintegratieproces (GSD).

Ook dit proces maakt gebruik van ultrasoon geluid om het slib te behandelen. In tegenstelling tot wat gebeurt bij de desintegratie, worden de celstructuren in het slib hier niet afgebroken, omdat de frequenties verschillend zijn en de verbruikte energie lager is. De slibstructuur wordt echter zo gewijzigd dat een optimale ladingsbalans met de daarna gebruikte polymeren ontstaat.

Voordelen

Verbeterde ontwatering door het vrijkomen van het celtussenwater
Beter ontwateringsresultaat (tot 5 procentpunten)
Er zijn duidelijk minder polymeren nodig
De resterende belasting op de biologie van de installatie wordt met VTA Biocitran® beperkt
Kostenverlaging door duidelijke beperking van de ontstane hoeveelheid slib
Optimalisatie van toevoer van voorconditioneringsmiddelen
Schuifstabiele vlokken

Oplossing

De uitdaging

Verkeerde ontwatering:

Onbehandeld slib houdt grote hoeveelheden water vast, de droging wordt inefficiënt

Onze oplossing

VTA mudinator®

De VTA mudinator® verandert de slibstructuur door ultrasoon geluid te gebruiken voor de ontwatering. Daardoor wordt een betere ladingsbalans met de polymeren bereikt

Het resultaat

Tot 5 procentpunten betere ontwatering

  • Uitsparing van afvalverwerkingskosten
  • Optimalisatie van conditioneringsmiddelen en toevoer van polymeren

Aanbevolen combinatie

VTA mundinator® in combinatie met Biocitran®

Door de beide producten te combineren, worden ook nieuwe normen gesteld. De ontwateringseigenschappen kunnen nu samen met de toepassing van VTA Biocitran® nog gemakkelijker bereikt worden. Synergetische effecten kunnen bereikt worden wanneer Biocitran® door ultrasoon geluid (voor de voorconditionering) in het uitgegiste slib wordt gebracht. Het resultaat: Effectieve ontwatering van bulkslib en lager resp. gelijk verbruik van polymeren.

VTA Biocitran in druppelvorm

Aanvraag

Wenst u meer informatie over onze producten? 
Neem dan contact op met onze experts, samen vinden we een passende oplossing.

Contact