Micro­biologische analyse

Voor elk probleem een passende oplossing. De geïntegreerde operationele optimalisatie van waterzuiveringsinstallaties is de specialiteit van onze vakmensen.

VTA microbiologische analyse

Onze VTA-procestechnici, biologen en chemici analyseren alle processen die bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie en slibbehandeling plaatsvinden. Op basis van deze resultaten bieden wij:

Uitgebreid procestechnisch advies

Oplossingsconcept op maat voor elke installatie

Nauwkeurige diagnose en rapportage over de aanvraag

Microbiologische analyse_microscopisch zicht
Een nauwkeurige diagnose en een oplossingsconcept op maat voor elke installatie, dat is ons sterke punt.

Biologie

1

Regelmatige microscopische onderzoeken van actief slib maken een extra controle van de bruikbaarheid van een waterzuiveringsinstallatie mogelijk.

2

Het aantal en de samenstelling van de micro-organismen geven meer informatie over de operationele toestand, over storingen en over bepaalde eigenschappen van het afvalwater.

3

Met deze methode kunnen bijvoorbeeld toxische effecten vaak dagen na een storing nog worden gedetecteerd.

4

Het ervaren team biologen van VTA geeft een nauwkeurige diagnose over de speciale vraagstelling, rapporten bij de aanvraag of bezorgt een uitvoerige expertise.

ANALYSE MET LICHTMICROSCOOP

De microscopische analyse is een service van VTA en biedt de mogelijkheid monsters van actief slib of drijvend slib van waterzuiveringsinstallaties te analyseren om een uitspraak te kunnen doen over de operationele toestand.

De kwaliteit van de vlokken, het aantal en de diversiteit, van de micro-organismen, de draadvormige bacteriën en de overige bestanddelen (zoals bijv. geëmulgeerde vetdruppels) wordt onderzocht. Op basis van de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken over de waterzuiveringsinstallatie:

• Belasting en stootbelastingen
• Verhouding voedingsstoffen
• Zuurstoftoevoer
• Storingen
• Slibleeftijd
• Vetgehalte

Daarna wordt een analyserapport opgesteld. Op basis van dit rapport kunnen operationele toestanden of problemen worden geregistreerd en klantspecifieke voorstellen worden gedaan voor een oplossing door middel van VTA-systeemproducten.

Wij analyseren uw slibmonster gratis

Zend ons ongeveer 50 ml actief of drijvend slib met vermelding van uw volledige contactgegevens:

VTA Austria GmbH


Umweltpark 1
4681 Rottenbach

of neem hiervoor contact op met de bevoegde technische buitendienst van VTA.

 

Wij helpen u graag verder.

Contact

FLUORANALYSE

Met de fluoranalyse krijgt u een beter zicht op de ammonium- en nitriet-oxiderende bacteriën van de waterzuiveringsinstallatie.

Deze beide groepen bacteriën zijn belangrijk voor een probleemloos nitrificatieproces. De nitrificatie speelt een belangrijke rol in de stikstofkringloop van organismen. Dit proces dient als energieleverancier voor de groei van de bacteriën. In het geval van een ontoereikende nitrificatie kan het voorkomen dat niet-oxiderend ammonium verder wordt verwerkt tot ammoniak en daardoor toxisch zijn voor de biocoenose en voor het milieu.

Met genspecifieke sondes worden ammonium- en nitro-oxiderende bacteriën gekleurd, waardoor ze in actief slib kunnen worden gedetecteerd.

Op basis van deze speciale analyse kunnen levende bacteriën kwantitatief en kwalitatief worden gedetecteerd en kan de kwaliteit van de bacteriën worden beoordeeld.

Daarna wordt een analyserapport opgesteld. Op basis van dit rapport kunnen conclusies worden getrokken over de kwaliteit van de nitrificatie.

Wij analyseren uw slibmonster gratis

Stuur ons 

ongeveer 5 ml verse, 1:1 met ethanol 96% verdund, actief en drijvend slib

met vermelding van uw volledige contactgegevens

VTA Austria GmbH
Umweltpark 1
4681 Rottenbach

of neem hiervoor contact op met de bevoegde technische buitendienst van VTA.

 

Wij helpen u graag verder

Contact

PRECISIE TEGEN DRAADVORMIGE BACTERIËN

Speciale VTA-producten remmen de activiteit van het enzym lipase, dat draadvormige micro-organismen voor het afbreken van lipofiele stoffen in afvalwater, d.w.z. voor hun functionerende metabolisme, nodig heeft. Op deze manier remmen deze VTA-systeemproducten de groei van de draadvormige bacteriën, waardoor ze op voortreffelijke wijze geschikt zijn voor het bestrijden van bulkslib en drijvend slib.

De effectiviteit van de afzonderlijke producten hangt af van de desbetreffende omstandigheden. Door de lipaseactiviteit te meten, kan worden vastgesteld welk speciaal product uit het brede VTA-assortiment in een concrete situatie de groei van draadvormige bacteriën op de meest effectieve wijze remt, en dus tot het snelste en veiligste resultaat leidt.
Het meten van de lipaseactiviteit door middel van ELF-techniek (enzyme-labeled fluorescence) wordt uitsluitend door VTA aangeboden.