VTA Dolomin®

Preventieve en veilige geurbestrijding op biologische bodems

VTA Dolomin® is een zeer geconcentreerd, zuurstofrijk speciaal product gemaakt van natuursteen uit de Alpen dat dient voor geurbestrijding in gemeentelijke instellingen, in de handel, in de industrie en in de landbouw.

Onderdrukken van gistingsprocessen in afval- en afvalwatersystemen. 

Het verhindert de vorming van H2S, mercaptanen en aminen, waardoor er geen vieze geuren of corrosie kan ontstaan.

Bevordering van bio-activiteit in afvalwater/afval.

Naast de grote hoeveelheid werkzame stof bevat VTA Dolomin® ook spoorelementen die de micro-organismen in de waterzuiveringsinstallaties ondersteunen.

Binding van H2S, mercaptanen en aminen.

Hierbij worden gezondheidsrisico’s vermeden door de minimalisering van toxische verbindingen (H2S). 

Vrouw staat voor een bergmeer

Dolomin

VTA Dolomin® bevat natuurlijke werkzame substanties en spoorelementen die belangrijk zijn voor biologische processen

Voordelen

Eenvoudige opslag en dosering
Positief effect op de verdere afvalwaterbehandeling
Diepgaand effect tegen geurvormende substanties
Oplossingen op maat, aangepast aan elke toepassing
Niet giftig, bijtend of corrosief
pH-neutraal en daardoor niet gevaarlijk

Toepassingsgebieden

 • Lokaal en industrieel afvalwater, proces- en circulatiewater
 • Rioolsystemen, pompinstallaties, leidingssystemen
 • Staand water en zinkputten
 • Behandeling van stortplaatspercolaten
 • Behandeling van drijfmest
 • Slibbehandeling
 • Compostbereiding
Waterzuiveringsinstallatie

Onze service

VTA biedt een revolutionaire meet-, regel- en besturingstechniek die door middel van een vrachtdosering van VTA Dolomin een maximaal resultaat op een zo zuinig mogelijke manier mogelijk maakt.
Een automatische regeleenheid bepaalt de dosering afhankelijk van de invoerparameters incl. de gemeten waarden
Automatische en volledige registratie en documentatie van verschillende meetwaarden (temperatuur, pH-waarde, hoeveelheid verontreinigd water, etc.)
Uitwerken van een maatwerkdoseermodel op basis van een systeemanalyse door de ervaren VTA-specialisten
Snellere, minder gecompliceerde en veiligere toegang tot de gegevens door klanten via internet
Continue vulpeilmeting om administratie van klant minder te belasten en een soepel verloop te garanderen
Dankzij de meegeleverde programma-interface is het zeer eenvoudig meerdere doseertoepassingen te beheren

WATERSTOFSULFIDE (H2S) – HET ONZICHTBARE GEVAAR

 • In de meeste gevallen de hoofdoorzaak voor het ontstaan van vieze geuren in de riolering.
 • Kleurloos, brandbaar, naar rotte eieren ruikend gas
 • Erg giftig (toxiciteit vergelijkbaar met cyanide)
 • In lage concentratie al schadelijk voor de gezondheid (kan chronische schade veroorzaken)
 • Corrosief (direct effect op koperen leidingen, na biogene omzetting in zwavelzuur indirect, maar bijv. ook op betonnen oppervlakken)
 • Zwaarder dan lucht – stapelt zich op in schachten en putten
Riooldeksel

Aanvraag

Wenst u meer informatie over onze producten? 
Neem dan contact op met onze experts, samen vinden we een passende oplossing.

Contact

Downloads