VTA GSD

Lagere kosten dankzij verbeterde zuivering van rioolslib en een stabiel vergistingsproces.

VTA GSD - Gegenstrom Desintegrations- Anlagen mittels Ultraschall

Het origineel. Met ultrasoon geluid

Optimale behandeling van gistingsslib, stabiele verwerking en kostenbesparend: Dat is wat de tegenstroom-desintegratie (GSD) met ultrasoon geluid biedt, een gepatenteerd proces van VTA Technologie GmbH.

Het beschikbaar maken van organische stoffen die gebonden zijn in het zuiveringsslib voor verdere biologische afbraak (anaeroob of aeroob).

Geoptimaliseerde behandeling van rioolslib, stabiel vergistingsproces en kostenreductie

Drukloze, volledig automatische werking

Geen schuimvorming in de gistingstoren en tot 30% meer biogas

Snelle afschrijving

Tot 20% minder slib

Tot 20% minder polymeer

Winning van zuiveringsgas

GSD

Optimale behandeling van gistingsslib, stabiele verwerking en kostenbesparend: Dit is wat de tegenstroom-desintegratie met ultrasoon geluid biedt.

VOORDELEN

TOT 30% MEER BIOGAS Energie gebruiken die in zuiveringsslib zit: Dankzij GSD ontstaat er heel wat meer biogas dat in stroom en warmte kan worden omgezet.
TOT 20% MINDER POLYMEREN Slib zuinig ontwateren: Dankzij GSD zijn er aanzienlijk minder flocculatiemiddelen (polymeren) nodig.
TOT 20% MINDER SLIB Lagere afvalverwerkingskosten: De effectieve afbraak van organische substanties en een verbeterde ontwatering zorgen voor minder slib
GEEN SCHUIM IN VERGISTINGSTANK Voor een stabiele werking: Draadvormige bacteriën worden vernietigd, op die manier wordt schuimen in de vergistingstank voorkomen resp. beperkt.
TOT 15% MEER VERMOGEN Tot 15% groter ontwateringsvermogen van het bestaande systeem.
KORTE TERUGVERDIENTIJD Onder gunstige omstandigheden is een GSD-installatie al na 3 jaar terugverdiend.

GERICHTE CELDISRUPTIE DOOR ULTRASONE BEHANDELING

Effect van ultrageluid op micro-organismen

De celwanden van de micro-organismen zijn stabiel, maar het ultrageluid brengt veel energie naar de celwand. De cellen worden door ultrageluid afgebroken. De cellen bestaan nu aan de binnenkant uit waterige oplossingen. De bruikbare hoeveelheid voedingsstoffen in het slib neemt toe door de vertering ervan (bijv. zouten, koolhydraten, eiwitten, enz.).

Bovendien zijn de celwanden van beide kanten toegankelijk, zodat de bufferende werking van de celinhoud geen rol speelt. De celwand kan daarom sneller worden afgebroken en dient als voedselbron voor de bacteriën. Een grotere voedselbasis leidt tot een grotere populatie en een grotere activiteit. Het metabolisme neemt toe. Hierdoor kan een grotere hoeveelheid organisch materiaal worden omgezet in vergistingsgas.

VTA Ultrasone desintegratie

Werkingsmechanisme van tegenstroomdesintegratie in twee stappen. Homogenisatie en celdesintegratie.

VTA Ultraschall  Desintegration
Counterflow disintegration works in two steps.  Homogenisation and cell disruption.

 

 

De uitdaging

Inefficiënte gisting: 

Internationale studies toonden aan dat 50% van alle gistingsmachines onvoldoende werken.

Onze oplossing

VTA tegenstroom-desintegratie met ultrasoon geluid:

Cellen worden ontsloten. Daardoor stijgt de hoeveelheid gistingsgas en de productie van elektrische energie met 30%.

Het resultaat

Kostenbesparing door stijgende gas- en energieproductie

• Stabilisatie en optimalisatie van gistingsproces

• Minder zuiveringsslib en minder verbruikte polymeren

VTA GSD in de praktijk

Aanvraag

Wenst u meer informatie over onze producten? 
Neem dan contact op met onze experts, samen vinden we een passende oplossing.

Contact

Share on social media:

Downloads