VTA
Nanocarbon®

Evolutie
in de
biofysica

Vloeibare intelligentie voor de adsorptieve verwijdering van microverontreinigingen

De volgende ontwikkelingsfase van de VTA Liquid Engineering-serie.

VTA Nanocarbon® is een complexe suspensie met biofysische adsorptie-eigenschappen op nanoschaal, bestaande uit gefunctionaliseerde koolstofnanodeeltjes met specifieke kationisatie in combinatie met bioactivatoren en essentiële bulkelementen.

Dankzij de speciale en innovatieve structuur van VTA Nanocarbon® met het grootst mogelijke actieve oppervlak, kan de grootst mogelijke verwijdering van antropogene sporenstoffen, microplastic deeltjes en AOX worden bereikt op een energiezuinige manier, zelfs met de kleinste doseerhoeveelheden in het bestaande reinigingssysteem.

VTA Nanocarbon® kan tot 99% van de microplasticdeeltjes verwijderen, vooral in het lagere micrometerbereik.

Door VTA Nanocarbon® te gebruiken, kunnen extra, niet-natuurlijk afbreekbare verontreinigende parameters zoals AOX tot 93% uit het afvalwater worden gebonden.

VTA Nanocarbon® vervangt de 4e zuiveringsfase


Het vloeistoftechnische proces met VTA Nanocarbon® garandeert hoge verwijderingspercentages voor spoorstoffen zonder dure investeringen voor conversie- en uitbreidingswerkzaamheden en zonder de energie-intensieve werking van een 4e zuiveringsstap.

 

Alternatief voor de 4e zuiveringsstap - Rioolwaterzuiveringsexpert Thomas Heppner bevestigt praktische toepassing


VTA Nanocarbon® is de nieuwste ontwikkeling in de VTA Liquid Engineering-reeks en betekent een aanzienlijke vooruitgang in de behandeling van afvalwater.
 

VTA Nanocarbon® Schoonmaakprestaties


De gemeten waarden vertegenwoordigen de gemiddelde zuiveringsprestaties van verschillende antropogene sporen in verschillende soorten afvalwaterzuiveringsinstallaties over een meetperiode van een jaar.

Nanocarbon

 

1 De kleinste microplasticdeeltjes worden tot 99% gereduceerd
2 Verwijdert tot 98% van relevante spoorstoffen
3 Tot 30% minder ventilatie-energie
4 Tot 30% CO2-reductie
5 Tot 93% van de verontreinigende parameters zoals AOX worden uit het afvalwater gebonden
6 Het gebruik van VTA Nanocarbon® leidt niet tot omzettingsproducten!

VTA Nanocarbon® gemiddelde eliminatiesnelheid van spoorstoffen

Het gemiddelde verwijderingspercentage dat wordt vereist door de EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater is 80%. Het gemiddelde verwijderingspercentage van VTA Nanocarbon® is 93%!

Nanocarbon trace substance elimination rate

Het zuiverings-rendement van afvalwater-zuiverings-installaties verhogen

Door de bezinkingssnelheid van de vaste stoffen te maximaliseren, wordt een hoge bedrijfszekerheid gegarandeerd, zelfs bij hoge hydraulische belastingen. Bovendien wordt de biologische activiteit verhoogd en worden de zuiveringsprestaties van de afvalwaterzuiveringsinstallatie verbeterd.

Kläranlage

Vermindering van ventilatie-energie

De compacte vlokstructuur staat open voor diffusie zodat de ingebrachte zuurstof optimaal kan worden benut. Dit maakt een vermindering van de beluchtingsenergie tot 30% in de actief-slibfase mogelijk en levert daarom een belangrijke bijdrage aan energie- en klimaatneutraliteit in de afvalwatersector.

VTA Nanocarbon

Sedimentatie

Verschillende testseries bevestigen dit: VTA Nanocarbon® leidt tot een aanzienlijke verbetering van het bezinkingsgedrag en de bezinkingssnelheid en verbetert de slibeigenschappen, wat resulteert in een optimale en compacte vlokstructuur.

VTA Nanocarbon sedimentation curve

Micropolluenten - een gevaar voor mens en milieu

Volgens de huidige stand van de technologie zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties niet in staat om de door de mens ingebrachte microverontreinigingen vast te houden of af te breken, waardoor rivieren, meren en zelfs grondwater en drinkwater vervuild raken. Microplastics vormen ook een steeds groter risico voor mens en milieu, waarbij met name de kleinste, voor de gezondheid relevante plastic deeltjes onvoldoende uit afvalwater worden verwijderd door conventionele afvalwaterzuiveringsprocessen.

Mikroplastik in einem Reagenzglas mit Wasser

Een wereldprimeur in de biofysica

De introductie van VTA Nanocarbon® in de VTA Liquid Engineering-serie is een belangrijke mijlpaal in de behandeling van afvalwater.

Energie besparen & het klimaat beschermen

Dankzij de specifieke structuur maakt VTA Nanocarbon® uitgebreide en energie-efficiënte verwijdering van verontreinigende stoffen in het bestaande zuiveringssysteem mogelijk met minimale dosering. VTA Nanocarbon® wordt toegevoegd aan de beluchtingstank van de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor een optimale menging en voldoende contacttijd.

VTA Nanocarbon® Folder

 

Ontdek alle details van VTA Nanocarbon® in onze digitale e-paper, die u gemakkelijk kunt lezen en ook kunt downloaden.

 

VTA Nanocarbon® E-Paper

VTA Nanocarbon®

  • EVOLUTIE IN DE BIOFYSICA
  • DE REVOLUTIE IN AFVALWATERBEHANDELING

Wil je meer informatie over onze intelligente processen?

Neem contact op met onze experts en samen vinden we de juiste oplossing.

Kontakt

VTA Nanocarbon Grafik

Share on social media:

Downloads