Aërosolmeting

Gevaar door aërosolen.

VTA Aerosolmessung

Om uw gezondheid te beschermen en de operationele veiligheid van afvalwaterzuiveringsinstallaties te garanderen, biedt het VTA Instituut voor Gezondheid en Milieu aerosolmetingen aan.

Meting van aerosolverdeling en aerosolconcentratie (in mg/m³) in het hele systeemgebied

Grootte-specifieke aërosolmeting (longademhaling)

Bepaling van de bacteriële belasting van de aërosolen (totale kiemen) in het hele fabrieksgebied met behulp van conventionele microbiologische methoden voor kwalitatieve en kwantitatieve kiemanalyse

Kwalitatieve bepaling van resistente en multiresistente kiemen in aërosolen (carbapenems en vancomycine) in het hele fabrieksgebied

Weergegevens (temperatuur en wind)

Tijdens de werking van afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt de lucht vervuild door verschillende ziektekiemen en geuren. Dit doet de vraag rijzen naar het mogelijke gevaar van aërosolen, zowel voor mensen als voor dieren of naburige industriële processen. Vooral actief-slibtanks zijn de belangrijkste bron van microbiële verontreiniging van de lucht in de omgeving van afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Bacteriële belasting van de aerosolen

Op basis van vergelijkende waarden wordt de bacteriële belasting van de aerosolen (in CFU/m³) van uw afvalwaterzuiveringsinstallatie gecategoriseerd op een schaal. Daarnaast wordt er een aërosolkaart (heatmap) gemaakt die de bronnen en ruimtelijke verdeling van de aërosolen en hun bacteriële belasting laat zien.

Aerosol load

VTA Hydroprompt® FORTE vermindert de bacteriële belasting

VTA Hydroprompt

Het gebruik van VTA Hydroprompt® FORTE vermindert de bacteriële belasting in de aerosolen die worden gegenereerd door beluchting van de beluchtingstanks met ongeveer 60%.

Meer informatie

VTA-aërosolmeting in de praktijk

Individualiteit is onze kracht.

Afgestemd op jouw wensen, vinden we de perfecte oplossing voor elke uitdaging.

Maak nu kennis met alle diensten van VTA.


Meer informatie   Contact

VTA Services