Měření aerosolu

Nebezpečí způsobené aerosoly.

VTA Aerosolmessung

V zájmu ochrany vašeho zdraví a zajištění bezpečnosti provozu čistíren odpadních vod nabízí Institut zdraví a životního prostředí VTA měření aerosolů.

Měření distribuce aerosolu a koncentrace aerosolu (v mg/m³) v celé oblasti systému

Měření velikosti aerosolu (plicní respirace)

Stanovení bakteriální zátěže aerosolů (celkový počet zárodků) v celém prostoru závodu pomocí konvenčních mikrobiologických metod kvalitativní a kvantitativní analýzy zárodků.

Kvalitativní stanovení rezistentních a multirezistentních zárodků v aerosolech (karbapenemy a vankomycin) v celé oblasti zařízení

Údaje o počasí (teplota a vítr)

Při provozu čistíren odpadních vod je vzduch kontaminován různými zárodky a pachy. To vyvolává otázku možného ohrožení aerosoly, a to jak pro lidi, tak pro zvířata nebo sousední průmyslové procesy. Hlavním zdrojem mikrobiální kontaminace ovzduší v okolí čistíren odpadních vod jsou zejména nádrže s aktivovaným kalem.

Bakteriální zátěž aerosolů

Na základě srovnávacích hodnot je bakteriální zátěž aerosolů (v CFU/m³) vaší čistírny odpadních vod klasifikována na stupnici. Kromě toho je vytvořena mapa aerosolů (heatmap), která zobrazuje zdroje a prostorové rozložení aerosolů a jejich bakteriální zátěž.

Aerosol load

VTA Hydroprompt® FORTE snižuje bakteriální zátěž

VTA Hydroprompt

Použití VTA Hydroprompt® FORTE snižuje bakteriální zátěž v aerosolech vznikajících při provzdušňování aeračních nádrží přibližně o 60 %.

Více informací

Měření aerosolů VTA v praxi

V individualitě je naše síla.

Na míru vašim požadavkům najdeme dokonalé řešení pro každou výzvu.

Seznamte se se všemi službami VTA.
 

Zjistěte více   Kontaktujte nás

 

VTA Services