Eurofloc 3K

Plně automatický tříkomorový systém pro práškový a/nebo tekutý polyelektrolyt.

Eurodos Polymerlösestation Eurofloc 3K

Systémy 3K se skládají ze tří vzájemně propojených komor. Roztok polymeru se připravuje v první komoře a do druhé komory se dostává pomocí principu vytěsňování. Během této doby roztok zraje. Hotový pracovní roztok je nakonec vytěsněn do třetí komory, tzv. dávkovací komory, odkud může být průběžně dávkován.

Vhodné pro nízké výšky místností, a to i u velkých systémů

Uživatelsky přívětivé díky nízké výšce

Osvědčený koncept

Vývojový diagram

Eurofloc 3K Fließschema

V případě dotazů na naše produkty nás prosím kontaktujte na adrese: office@eurodos.at 

Detaily, design a speciální služby

3 propojené komory z PP (přípravná, zrání, dávkovací komora) s elektrickým míchadlem z nerezové oceli a měřením hladiny
Podavač suchého materiálu z nerezové oceli s dávkovacím šnekem
Vodovodní zařízení: potrubí z PVC, vodovodní řad s uzavíracím ventilem, redukční ventil, elektromagnetický ventil a kontaktní vodoměr podle normy výrobce.
Směšovač trysek s přípojkou na rozpouštěcí vodu a přídavnou přípojkou pro dávkování kapalných polymerů
Řídicí skříň s PLC a ovládacím displejem pro nastavení a obsluhu
Koncentrace roztoku volně nastavitelná od 0,05 do 0,5 % (volitelně až do 1 %) při maximální viskozitě 2 500 cP
Doba zrání závisí na propustnosti
Technologická voda: technicky čistá, min. 3 bary

Dimenzování zařízení

Můžete snadno vypočítat, jaká velikost systému je pro vaši aplikaci vhodná. Pro dimenzování zařízení použijte náš servisní nástroj.

Dotazník pro návrh závodu na zpracování polymerů

m³/h
% TS
kg TS/h
g WS/kg TS
(např. 4-5 g AS/kg sušiny pro zahušťování kalu nebo 10-18 g AS/kg sušiny pro odvodňování kalu).
kg/h
l/h
%
l/h
l
l

Rád bych získal další informace.

Souhlasím s tím, že údaje, které jsem poskytl/a, mohou být shromažďovány a uchovávány v elektronické podobě. Mé údaje budou použity výhradně za účelem zpracování a zodpovězení mého dotazu.