VTA
Nanocarbon®

Ewolucja
w biofizyce

Płynna inteligencja do adsorpcyjnego usuwania mikrozanieczyszczeń

Kolejny etap rozwoju serii VTA Liquid Engineering.

VTA Nanocarbon® to złożona zawiesina o biofizycznych właściwościach adsorpcyjnych w nanoskali, składająca się z funkcjonalizowanych nanocząstek węgla ze specyficzną kationizacją w połączeniu z bioaktywatorami i niezbędnymi pierwiastkami masowymi.

Dzięki specjalnej i innowacyjnej strukturze VTA Nanocarbon® o największej możliwej powierzchni aktywnej, największe możliwe usuwanie antropogenicznych substancji śladowych, cząstek mikroplastiku i AOX można osiągnąć w sposób niskoenergetyczny, nawet przy najmniejszych ilościach dozowania w istniejącym systemie czyszczenia.

VTA Nanocarbon® może usuwać do 99% cząstek mikroplastiku, zwłaszcza w dolnym zakresie mikrometrów. 

Dzięki zastosowaniu VTA Nanocarbon®, dodatkowe, nieulegające naturalnemu rozkładowi parametry zanieczyszczeń, takie jak AOX, mogą zostać związane ze ściekami nawet o 93%.

VTA Nanocarbon® zastępuje 4 etap oczyszczania


Proces inżynierii płynów wykorzystujący VTA Nanocarbon® gwarantuje wysokie wskaźniki eliminacji substancji śladowych bez kosztownych inwestycji w konwersję i rozbudowę, a także energochłonne działanie czwartego etapu oczyszczania.

 

Alternatywa dla czwartego etapu oczyszczania - Ekspert ds. oczyszczania ścieków Thomas Heppner potwierdza praktyczne zastosowanie


VTA Nanocarbon® jest najnowszym osiągnięciem w serii VTA Liquid Engineering i stanowi znaczący postęp w oczyszczaniu ścieków.
 

VTA Nanocarbon® Wydajność czyszczenia


Zmierzone wartości reprezentują średnią wydajność oczyszczania różnych antropogenicznych substancji śladowych w różnych typach oczyszczalni ścieków w okresie pomiarowym wynoszącym jeden rok.

Nanocarbon

 

Zalety

1 Najmniejsze cząsteczki mikroplastiku są redukowane nawet o 99%.
2 Usuwa do 98% istotnych substancji śladowych
3 Do 30% mniej energii zużywanej na wentylację
4 Redukcja emisji CO2 nawet o 30%
5 Do 93% parametrów zanieczyszczeń, takich jak AOX, jest wiązanych ze ściekami.
6 Stosowanie VTA Nanocarbon® nie powoduje żadnych produktów transformacji!

VTA Nanocarbon® średni wskaźnik eliminacji substancji śladowych

Średni wskaźnik eliminacji wymagany przez dyrektywę UE dotyczącą ścieków komunalnych wynosi 80%. Średni wskaźnik eliminacji substancji śladowych VTA Nanocarbon® wynosi 93%! 

Nanocarbon trace substance elimination rate

Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków

Dzięki maksymalizacji prędkości osiadania ciał stałych zapewniony jest wysoki poziom niezawodności działania, nawet przy dużych obciążeniach hydraulicznych. Ponadto zwiększa się aktywność biologiczna i poprawia wydajność oczyszczania ścieków.

Kläranlage

Redukcja zużycia energii przez wentylację

Kompaktowa struktura kłaczków jest otwarta na dyfuzję, dzięki czemu wprowadzony tlen może być optymalnie wykorzystany. Umożliwia to redukcję energii napowietrzania nawet o 30% na etapie osadu czynnego, a tym samym stanowi istotny wkład w neutralność energetyczną i klimatyczną w sektorze ścieków.

VTA Nanocarbon

Sedymentacja

Potwierdza to kilka serii testów: VTA Nanocarbon® prowadzi do znacznej poprawy zachowania sedymentacyjnego i prędkości osadzania oraz poprawia właściwości osadu, co skutkuje optymalną i zwartą strukturą kłaczków.

VTA Nanocarbon sedimentation curve

Mikrozanieczyszczenia - zagrożenie dla ludzi i środowiska

Zgodnie z obecnym stanem technologii, oczyszczalnie ścieków nie są w stanie zatrzymywać ani rozkładać mikrozanieczyszczeń wprowadzanych przez ludzi, co oznacza, że rzeki, jeziora, a nawet wody gruntowe i woda pitna są zanieczyszczone. Mikrodrobiny plastiku stanowią również coraz większe zagrożenie dla ludzi i środowiska, a najmniejsze, istotne dla zdrowia cząsteczki plastiku są niewystarczająco usuwane ze ścieków w konwencjonalnych procesach oczyszczania ścieków.

Mikroplastik in einem Reagenzglas mit Wasser

Pierwsza na świecie biofizyka

Wprowadzenie VTA Nanocarbon® do serii VTA Liquid Engineering stanowi znaczący kamień milowy w oczyszczaniu ścieków.

Oszczędzaj energię i chroń klimat

Dzięki swojej specyficznej strukturze VTA Nanocarbon® umożliwia rozległą i energooszczędną eliminację zanieczyszczeń w istniejącym systemie oczyszczania przy minimalnym dozowaniu. VTA Nanocarbon® jest dodawany do zbiornika napowietrzającego oczyszczalni ścieków, aby zapewnić optymalne mieszanie i wystarczający czas kontaktu.

VTA Nanocarbon® Folder

 

Odkryj wszystkie szczegóły VTA Nanocarbon® w naszym cyfrowym e-papierze, który możesz wygodnie przeczytać i który jest również dostępny do pobrania.

 

VTA Nanocarbon® E-Paper

VTA Nanocarbon®

  • EWOLUCJA W BIOFIZYCE
  • REWOLUCJA W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW

Potrzebujesz więcej informacji o naszych inteligentnych procesach?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Kontakt

VTA Nanocarbon Grafik

Share on social media:

Downloads