Kierownictwo dr h.c. Ulrich Kubinger

„Każdy z nas stoi przed wyzwaniem ochrony przyszłości naszych przyszłych pokoleń.”

Dr. Ulrich Kubinger

Jako założyciel i właściciel grupy VTA, sam Ulrich Kubinger opracował wiele innowacji w dziedzinie oczyszczania ścieków i techniki ochrony środowiska i przygotował je na podbój rynków.

Inż. dr h.c. Ulrich Kubinger jest z wykształcenia chemikiem. Założył VTA w 1992 roku jako jednoosobową firmę, której celem była optymalizacja oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przy użyciu opracowanych przez siebie, innowacyjnych i w pełni biokompatybilnych produktów. W ten sposób dał solidny początek rozwoju dzisiejszej Grupy VTA.

W ostatnich latach w oparciu o własne prace badawcze opracował liczne innowacje w dziedzinie oczyszczania ścieków i techniki ochrony środowiska i przygotował je na podbój rynków. W sumie posiada ponad 70 patentów.

Ulrich Kubinger ściśle współpracuje z czołowymi naukowcami zajmującymi się gospodarką osadami ściekowymi, pracującymi na uniwersytetach w całym obszarze niemieckojęzycznym, a także w Rosji. Został doktorem honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk, której jest członkiem. Jako ekspert uczestniczył między innymi w konsultacjach na tematy ochrony środowiska w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Członek Deutscher Expertenrat für Umwelttechnologie und Infrastruktur (dex) (Niemieckiej Rady Ekspertów ds. Technologii i Infrastruktury Środowiskowej), której austriackie biuro znajduje się w siedzibie głównej VTA w Rottenbach (Górna Austria), a także członek Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) (Austriackiego Stowarzyszenia Gospodarki Wodą i Odpadami), Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) (Niemieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Wodą, Ściekami i Odpadami) oraz Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) (Stowarzyszenia Szwajcarskich Ekspertów ds. Ochrony Ścieków i Wody).

Szeroko zakrojone prace badawcze i udana działalność Ulricha Kubingera zostały już nagrodzone wieloma nagrodami, w tym nagrodą ekologiczną Unii Europejskiej, Złotą Odznaką Zasługi Górnej Austrii i złotym pierścieniem honoru gminy Rottenbach.