Analityka mikrobiologiczna

Rozwiązanie każdego problemu skrojone na miarę. Kompleksowa optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków to jedyna sprawa dla specjalistów.

VTA Analiza mikrobiologiczna

Nasi inżynierowie procesów VTA, biolodzy i chemicy analizują wszystkie procesy, które mają miejsce podczas oczyszczania ścieków i osadów Na podstawie tych wyników oferujemy:

Kompleksowe doradztwo w zakresie inżynierii procesowej

Indywidualne koncepcje rozwiązań do każdej instalacji

Precyzyjne diagnozy i sprawozdania towarzyszące eksperymentom

Analiza mikrobiologiczna_widok mikroskopowy
Precyzyjna diagnoza i indywidualna koncepcja rozwiązania dla każdej instalacji, to nasza mocna strona.

Biologia

1

Regularne badania mikroskopowe osadu czynnego pozwalają na dodatkową kontrolę biologicznej funkcjonalności oczyszczalni ścieków.

2

Liczba i skład mikroorganizmów wskazuje na odpowiednie warunki pracy, zakłócenia i pewne właściwości ścieków.

3

Dzięki tej metodzie, na przykład, toksyczne efekty mogą być wykryte nawet kilka dni po zdarzeniu.

4

Doświadczony zespół biologów VTA stawia precyzyjne diagnozy w odniesieniu do specjalistycznych zagadnień, wniosków z eksperymentów, czy szczegółowych ekspertyz.

ANALIZA OBRAZU POD MIKROSKOPEM ŚWIETLNYM

Analiza mikroskopowa oferowana przez VTA daje możliwość analizy próbek osadu czynnego lub pływającego z oczyszczalni ścieków w celu określenia stanu pracy.

Badany jest skład płatków, liczba i różnorodność mikroorganizmów, bakterii nitkowatych i pozostałych składników (np. zemulgowane krople tłuszczu). Na podstawie wyników można sformułować następujące stwierdzenia dotyczące oczyszczalni ścieków:

• obciążenie i obciążenia nagłe
• proporcje składników odżywczych
• dostarczanie tlenu
• zaburzenia
• wiek osadu
• zawartość tłuszczu

Następnie sporządzany jest raport z analizy. Na podstawie tego raportu można wskazać stany operacyjne lub problemy, a także przedstawić propozycje rozwiązań przystosowane do konkretnego klienta za pomocą produktów systemowych VTA.

Bezpłatnie analizujemy przekazane nam próbki osadów

Wyślij nam próbkę około 50ml osadu czynnego lub pływającego z podaniem dokładnych danych kontaktowych:

VTA Austria GmbH
Umweltpark 1
4681 Rottenbach

lub skontaktuj się z działem technicznym VTA.

 

Dziękujemy za zapytanie.

Kontakt

ANALIZA FLUORESCENCJI

Analiza fluorescencyjna umożliwia wgląd w bakterie utleniające amon i azotyny w oczyszczalni ścieków.

Te dwie grupy bakterii odgrywają ważną funkcję w sprawnym procesie nitryfikacji. Nitryfikacja odgrywa ważną rolę w obiegu azotu w organizmach. Proces ten dostarcza energii w rozwoju bakterii. W przypadku niewystarczającej nitryfikacji nieutleniony amon może przekształcić się w toksyczny amoniak, zagrażający równowadze biocenozy w środowisku naturalnym.

Przy użyciu sond genetycznych, utleniacze amonowe i azotynowe są barwione i w ten sposób mogą być wykryte w osadzie czynnym.

Dzięki tej specjalnej analizie możliwe jest ilościowe i jakościowe wykrycie żywych bakterii oraz ocena ich aktywności.

Następnie sporządzany jest raport z analizy. Na podstawie tego raportu można złożyć oświadczenia dotyczące stabilności nitryfikacji.

Bezpłatnie analizujemy przekazane nam próbki osadów

Wyślij nam świeżą próbkę, około 5 ml osadu czynnego lub pływającego rozcieńczonego 1:1 z 96% etanolem

z podaniem dokładnych danych kontaktowych na adres

VTA Austria GmbH
Umweltpark 1
4681 Rottenbach

lub skontaktuj się z działem technicznym VTA.

 

Dziękujemy za zapytanie

Kontakt

W PUNKT PRZECIWKO BAKTERIOM NITKOWATYM

Specjalne produkty VTA hamują aktywność enzymu lipazy, którego mikroorganizmy nitkowate potrzebują do rozkładu substancji lipofilowych w ściekach, a więc do ich funkcjonowania w metabolizmie. W ten sposób te produkty systemu VTA hamują rozwój bakterii nitkowatych i dlatego idealnie nadają się do zwalczania osadu puchnącego i pływającego.

Skuteczność poszczególnych produktów zależy od odpowiednich warunków ramowych. Poprzez pomiar aktywności lipazy można określić, który z produktów z szerokiej gamy VTA jest najbardziej skuteczny w hamowaniu wzrostu bakterii nitkowatych w konkretnym zastosowaniu i tym samym prowadzi najszybszą i najskuteczniejszą drogą do sukcesu.
Pomiar aktywności lipaz przy użyciu techniki ELF (fluorescencja enzymatyczna) jest oferowany wyłącznie przez VTA.

Zapytanie

Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach? 
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Kontakt