Privacyverklaring

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerken deze daarom uitsluitend met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), wetgeving inzake gegevensbescherming 2018 (DSG 2018), wetgeving inzake telecommunicatie 2003 (TKG 2003)).

In deze privacyverklaring informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Algemene informatie

Hierna geven wij u meer informatie over het verzamelen van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben (bijv. naam, adres, e-mailadressen).

De verwerking van uw gegevens gebeurt op grond van de wettelijke bepalingen van art 6 lid 1 punt b AVG (maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst), van art. 6 lid 1 punt f AVG (gerechtvaardigd belang) en van art 6 lid 1 punt a AVG (toestemming)

Contactgegevens van verantwoordelijke

VTA Austria GmbH
Umweltpark 1
4681 Rottenbach

Oostenrijk

Firmenbuchnummer: FN 97724 m

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons op de volgende manieren bereiken: schriftelijk via het hierboven vermelde adres, telefonisch op nummer+43 7732 4133-0 of via e-mail 

Contactopname

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website of per e-mail, worden de persoonsgegevens die u in dit formulier invult, verwerkt in het kader van de verwerking van uw contactaanvraag.

Gegevensoverdracht

VTA Austria GmbH maakt deel uit van de VTA-groep. In het kader van de gegevensverwerking gebeurt het dat ook binnen de VTA-groep persoonsgegevens worden doorgegeven. De basis voor deze gegevensoverdracht is de instandhouding van een economische en efficiënte bedrijfsvoering. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit f van de AVG. Indien uw gegevens aan derden worden doorgegeven, vindt u hierover meer informatie in deze gegevensbeschermingsverklaring. 

Logbestanden van server

Wanneer u onze website bezoekt, hoeft u geen persoonsgegevens bekend te maken. Bij het oproepen van onze website worden wel automatisch de volgende gegevens geregistreerd:

  • het gebruikte IP-adres
  • begin en einde van toegang
  • de gebruikte browser
  • het gebruikte besturingssysteem
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens

De gegevensprotocollering is technisch bepaald en uw identiteit kan niet worden afgeleid uit de zo verzamelde gegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen.

Cookies stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen en ons aanbod op een gebruiksvriendelijke manier te presenteren. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Andere worden automatisch verwijderd na uw bezoek aan onze website.

Als u dat niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt wanneer er cookies worden gebruikt en dat u dit enkel in bepaalde gevallen kunt toegestaan. Als gevolg van deactiveren van cookies kan de werking van onze website echter beperkt zijn

Webanalyse

Op onze website maken wij gebruik van de dienst Google Analytics om het websitegebruik te analyseren. De op die manier ontvangen gegevens worden gebruikt om onze website en reclame te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalysedienst die door Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) wordt geëxploiteerd en ter beschikking wordt gesteld. Google verwerkt de gegevens over het gebruik van de website in opdracht van ons en is contractueel gebonden aan maatregelen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te garanderen.

Google Analytics maakt gebruik van cookies, die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerd user-ID, op basis waarvan u bij toekomstige bezoeken aan de website weer kan worden herkend.

De door Google Analytics verzamelde gegevens worden naar een server van Google verzonden. Google neemt daarbij de bepalingen op het gebied van gegevensbescherming van het EU-VS-privacyschildverdrag in acht.

De verzamelde gegevens worden samen met het willekeurig gegenereerde user-ID opgeslagen. Hierdoor kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden geëvalueerd.

Als u niet wilt dat Google Analytics in het algemeen uw gegevens verzamelt, kunt u dat voorkomen door een eenmalige installatie van de browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics.

Indien u niet in staat bent een geschikte add-on te installeren of u het gebruik van uw gegevens door Google Analytics enkel voor onze website wilt deactiveren, kunt u dit doen door een overeenkomstige opt-out-cookie te plaatsen.

Meer informatie over de beveiligings- en gegevensbeschermingsrichtlijnen van Google Analytics vindt u op de volgende pagina: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Integratie van diensten van derden

Google Maps

Voor de weergave van geografische informatie maken wij op onze website gebruik van Google Maps. Dit is een interface waarmee wij de kaartendienst van Google in onze website kunnen integreren. Google Maps wordt door Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) geëxploiteerd.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps alsook informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps/ en https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google Maps wordt gebruikt om ons online aanbod op een aantrekkelijke manier te kunnen weergeven en om het mogelijk te maken de door ons op de website vermelde locaties gemakkelijk te vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Youtube

Op basis van de grondslag van het gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f AVG zijn functies van de dienst YouTube geïntegreerd in onze website om video’s te kunnen weergeven en afspelen. Deze dienst wordt aangeboden door YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VSA).

Wanneer u een van onze van een YouTube-plug-in voorziene pagina’s bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Aan de YouTube-server wordt dan meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen in uw YouTube-account.

Meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij gebruik van YouTube vindt u op:https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Social Media

De integratie van de volgende diensten is gebaseerd op het rechtmatige belang overeenkomstig artikel 6, lid 1 lit f van de AVG. We streven ernaar, zoals bedoeld in de AVG, om ons aanbod en onze website te verbeteren.

Facebook

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook zijn op onze website geïntegreerd. Facebook wordt door Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) beheerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de ”Like-button“ (”vind ik leuk“) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-servers. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook ”Like-button" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. 

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit op uw Facebook-gebruikersaccount.

 

LinkedIn

Op onze website vindt u plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn of de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "LinkedIn" genoemd). U kunt LinkedIn-plug-ins herkennen aan hun logo of aan de ”Recommend-button” (knop "Aanbevelen”). Een overzicht van de LinkedIn-plug-ins vindt u hier: https://developer.linkedin.com/plugins

Houd er rekening mee dat de plug-in een verbinding tot stand brengt tussen uw respectieve internetbrowser en de LinkedIn-server wanneer u onze website bezoekt. LinkedIn wordt er dus van op de hoogte gebracht dat onze website werd bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn "Recommend" knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn account, heeft u de mogelijkheid om inhoud van onze website te linken op uw LinkedIn profielpagina. Dit stelt LinkedIn in staat om uw bezoek aan onze website te koppelen aan u of uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Voor meer details over hoe de informatie wordt verzameld, uw wettelijke mogelijkheden en instelopties, kunt u contact opnemen met LinkedIn. Deze worden u op  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL ter beschikking gesteld.
Als u niet wilt dat LinkedIn uw bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount, log dan uit op uw LinkedIn-gebruikersaccount.

Instagram

We maken gebruik van social plugins van Instagram. Deze functies worden aangeboden door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram op http://instagram.com/about/legal/privacy/

Twitter

We maken gebruik van social plugins van de Twitter service. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de "Re-Tweet" functie wordt de website die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Hierbij worden de gegevens ook naar Twitter gestuurd. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter.
Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op
 http://twitter.com/privacy.

Xing

Deze website maakt gebruik van de ”Share-button” (Deelknop) van XING. Daarom wordt bij het oproepen van deze website via uw browser een verbinding met de servers van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland, tot stand gebracht. Wij slaan geen persoonlijke gegevens over u op wanneer u onze website bezoekt. In het bijzonder slaat XING geen IP-adressen op. Ook uw gebruiksgedrag wordt niet geëvalueerd. De actuele informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de "Deelknop" en andere relevante informatie kunt u nalezen op  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung  

Newsletter

U heeft de mogelijkheid om u via de website te abonneren op onze nieuwsbrief. Deze biedt informatie over actuele producten en hun verdere ontwikkelingen, diensten, evenementen, seminars, beurzen, cursussen en lopende innovaties van de VTA-groep. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. 

Om u persoonlijk te kunnen aanspreken, verzamelen wij ook uw voor- en achternaam. 

Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de service van Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10178 Berlijn. De gegevens die u bij de inschrijving op de nieuwsbrief opgeeft, worden automatisch naar Sendinblue GmbH gestuurd voor de administratie van de nieuwsbrief en door haar verwerkt. 


Meer informatie over de gegevensbescherming van Sendinblue GmbH vindt u op de volgende link: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

De verzending van de nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit a van de AVG.

Zodra u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, sturen wij u een e-mail met een link om uw inschrijving te bevestigen. De gemaakte registraties worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. 

U kunt de ontvangst van de nieuwsbrief te allen tijde annuleren. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om uit te schrijven. U kunt de uitschrijving ook naar het volgende e-mailadres sturen: marketing@vta.cc. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen in verband met de verzending van de nieuwsbrief. 

Statistieken en prestatiemeting

Om de nieuwsbrief voor u te optimaliseren, analyseren wij hoe vaak deze wordt geopend door lezers, welke links lezers aanklikken en welke pagina's van onze website www.vta.cc worden bezocht door middel van klikken in de nieuwsbrief. Hiertoe wordt een analyse van de gegevens over het gebruik van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie van de informatie uitgevoerd om het aanbod van de nieuwsbrief verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Dit gebeurt met behulp van de webanalysedienst Google Analytics. Meer informatie over Google Analytics vindt u hierboven in het gegevensbeschermingsverklaring. Daar vindt u ook een link om het verzamelen van gegevens door Google Analytics te voorkomen. Er worden cookies gebruikt en er worden linkparameters toegepast, die een analyse van het gebruik van de website en de nieuwsbrief door de gebruikers ervan mogelijk maken. Tijdens de overdracht van de gegevens wordt het IP-adres geanonimiseerd. Gegevens die het mogelijk maken conclusies te trekken over de naam of het e-mailadres van de lezer worden niet verzonden of opgeslagen. De volgende gegevens worden verzameld bij het openen van de nieuwsbrief en het aanklikken van de daarin opgenomen links:
 
• Taal en locatie van de bezoeker
• Bezoekers (nieuwe en terugkerende, frequentie en actualiteit, interesse, bezoeksduur)
• Aantal bezoeken
• Eenduidige bezoeken
• Pagina-oproepen
• Pagina's/bezoek
• Gemiddelde bezoeksduur
• Bounce rate
• Technologie (browser en besturingssysteem, provider)
• Mobiel (overzicht, apparaten [PC, notebook, tablets, smartphones, etc.])
• Aangepaste zoekopdracht
• Traffic-types
• Bezoekersbron (medium, website, publicatie, toegang via zoekmachine)
• Keyword en tagaanduiding van de bron
• Titel van de bron
• Campagnenamen van de bron
• URL van de bron
 

Printmedien

U heeft de mogelijkheid om u via de website te abonneren op het gedrukte medium ”Der Laubfrosch” (boomkikker). Voor de registratie hebben we uw voor- en achternaam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer nodig. 

Uw naam en adres worden voor verzending doorgegeven aan hs-druck GmbH, Gewerbestraße Mitte 2, 4921 Hohenzell. 

De verzending van ons gedrukt medium is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 lit a van de AVG en op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1 lit f AVG.Onze bekommernis op het gebied van de AVG is de verbetering van ons aanbod en onze website. 

U kunt de ontvangst van ons gedrukt medium te allen tijde annuleren. De bijbehorende annulering moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd:  marketing@vta.cc. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen in verband met de verzending van het gedrukte medium. 

Anmeldung zu Veranstaltungen

U heeft de mogelijkheid om u via onze website te registreren voor evenementen. Voor de registratie hebben we uw voor- en achternaam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en ook uw werkgever en uw werkgebied in de onderneming nodig. 

Tijdens de evenementen kunnen foto's en/of video-opnamen worden gemaakt ten behoeve van het publieks- en perswerk van de VTA-groep. Dit kan ook leiden tot foto's/video's waarop u wordt afgebeeld. De VTA-groep behoudt zich het recht voor,

  • op de website van de VTA-groep,
  • in publicaties van de VTA-groep,
  • op social-media-pagina's van de VTA-groep, 
  • op YouTube en
  • in andere gedrukte media en/of op televisie,

de ontstane foto's en/of video-opnamen te publiceren en voor dit doel ook door te geven aan externe mediabedrijven. 
De publicaties in de voornoemde omvang gebeuren op basis van ons legitiem belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1 lit f van de AVG. We streven ernaar, zoals bedoeld in de AVG, om onze diensten te verbeteren, onze evenementen te promoten en informatie over onze activiteiten te verstrekken.  
 

De toezichthoudende autoriteit in Oostenrijk is:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tel.: +43 1 52 152 0
E-Mail:
dsb@dsb.gv.at