VTA Biocitran®

De toekomst van slibontwatering.

VTA Biocitran in druppelvorm

VTA Biocitran® is een speciaal ontwikkeld hoogwaardig product ter verbetering van de slibontwatering.

Het op een innovatieve ontwikkeling gebaseerde product met zorgvuldig gekozen additieven zorgt voor een grotere ontwaterbaarheid, een betere vlokstabiliteit en een duidelijk helderder centraat.

Het op Citratzyklus geïnspireerde product zorgt voor een stabiel en hoger reinigingsvermogen, is biologisch volledig compatibel en garandeert een veilige en snelle fosfaatneerslag.

Er wordt aanbevolen,  VTA Biocitran® op een turbulente plek voor het ontwateringsaggregaat te doseren om een goede menging, en dus een betere werking van het product te garanderen.

Biocitran
VTA Biocitran® zorgt voor een blijvende kostenbeperking bij het ontwateren van slib.

Voordelen

Betere ontwatering:

 • Betere ontwateringseigenschappen
 • Optimalisatie van effect polymeren
 • Helder, zuiver centraat

Betere slibeigenschappen:

 • Groter drogestofgehalte
 • Lager verbruik van polymeren

Systeemcoagulatiemiddel

 • Verbeterde vlokstructuur en vlokstabiliteit
 • Compacte vlokken

Eigenschappen

 • Aspect: gele, weinig viskeuze vloeistof
 • Dichtheid: ca. 1,25 – 1,35 g/cm³
 • Oplosbaarheid: volledig mengbaar met water
 • Vriespunt: Het product is vorstbestendig

Houdbaarheid

VTA Biocitran® is minstens 6 – 12 maanden houdbaar. De effectiviteit wordt niet aangetast door een mogelijk lichte turbiditeit

Opslag

Voor de opslag en het transport wordt aanbevolen alleen opslagtanks en leidingen te gebruiken van zuurbestendig materiaal, zoals polyethyleen, PP, PVC of met rubber bekleed staal.

Verpakking

VTA Biocitran® is los in de tankwagen of in containers tot 1300 kg verkrijgbaar.

Combinatie mogelijk

VTA Biocitran® en VTA Mudinator®

 

Ook worden er nieuwe maatstaven gesteld door de combinatie van beide innovatieve producten VTA mudinator® en VTA Biocitran®

Door VTA Biocitran® voor de voorconditionering door middel van ultrasoon geluid in het uitgegiste slib te doen, treden er synergie-effecten op bij de ultrasonoorcontrole – het uitgegiste slib kan efficiënter worden ontwaterd en er worden zelfs minder polymeren verbruikt.

VTA mudinator

Aanvraag

Wenst u meer informatie over onze producten? 
Neem dan contact op met onze experts, samen vinden we een passende oplossing.

Contact