VTA MicroTurbine

Proud plynu z čistírny odpadních vod: čistý, efektivní, nenáročný na údržbu

VTA MicroTurbine

Ekonomické a ekologické využití odpadních plynů: S mikroturbínou VTA přináší revoluci ve výrobě elektřiny a tepla v čistírnách odpadních vod.

Čistý, úsporný a nenáročný na údržbu s extrémně nízkými emisemi výfukových plynů. Nízká hlučnost, žádné vibrace a necitlivost na kolísání kvality plynu. Nejdůležitější: Bezúdržbová technologie vzduchových ložisek - není třeba maziva ani chladicí kapaliny!

Turbíny existují v různých velikostech, takže mohou být použity v čističkách všech velikostí. Nízké náklady na údržbu, extrémně nízké emise odpadních plynů a hluku a necitlivost na kolísavou kvalitu plynu jsou rozhodující přednosti produktu MicroTurbine oproti kogeneračním jednotkám.

Produkty MicroTurbine lze bez problémů začlenit do stávajících zařízení a nainstalovat do budov i mimo budovy. Zařízení jsou kompaktní, osvědčená v praxi a absolutně spolehlivá.

VTA GSD výroba elektřiny plynem z čistírny odpadních vod

GSD

Nízké náklady na údržbu, extrémně nízké emise odpadních plynů a hluku a necitlivost na kolísavou kvalitu plynu: To jsou rozhodující přednosti produktu MicroTurbine.

Výhody

díky vzduchovému uložení téměř bezúdržbové
žádné náklady na práci, dlouhé servisní intervaly (8 000 hodin)
žádná maziva, žádná chladicí kapalina
velmi nízké náklady na opravy
extrémně nízké emise odpadních plynů (NOx < 15 ppm)
téměř bez zápachu, žádné vibrace
kompaktní konstrukce, nízká hmotnost
vynikající chování při částečné zátěži od 0 do 100 %
možnost samostatného provozu (nouzový zdroj elektřiny)
Dodávka na klíč od jednoho dodavatele

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE


S moduly ve výkonnostních třídách od 30 kWel do 200 kWel se inovativní agregáty výrobce Capstone hodí pro čističky všech velikostí. Díky svému systému (kontinuální spalovací proces) si produkty MicroTurbine skvěle poradí s regenerativními plyny, jako je čistírenský plyn, bioplyn a skládkový plyn, nebo jinými nízkohodnotovými plyny a přesvědčí vynikajícím chováním při částečném zatížení. Při použití v kombinované výrobě elektřiny a tepla se dosahuje celkové účinnosti až 85 %.

Produkty MicroTurbine lze bez problémů začlenit do stávajících zařízení a nainstalovat do budov i mimo budovy. Agregáty jsou osvědčené v praxi a absolutně spolehlivé.

Generátor se provozuje se stejnými otáčkami jako turbína (až do 96 000 ot./min), proto je permanentní magnet přímo na její hnací hřídeli.

Takto vyrobený vysokofrekvenční střídavý proud (1600 Hz) se v silové elektronice turbíny usměrní a pak znovu přemění na střídavý proud (50 Hz / 400 V).

K tomu není potřeba žádná vlastní frekvenční regulace, požadovanou hodnotu dodává síť. Tím je zajištěno, že turbína vždy běží synchronně se sítí.

VTA MicroTurbine

Čistá záležitost

Výkon turbíny – omezený „elektronickou převodovkou“ – se reguluje otáčkami. Díky tomu i při provozu s částečným zatížením nedochází ke ztrátě účinnosti. To je opravdová ochrana klimatu: Díky svému technickému způsobu funkce dosahuje produkt MicroTurbine extrémně nízkých hodnot odpadních plynů (NOx < 15 ppm vztaženo na 15 % O2), což nelze dosáhnout žádnou srovnatelnou technologií.

Graf VTA MicroTurbine – plná zátěž

Funkce

Základem pro vývoj produktu MicroTurbine byl průmysl turbodmychadel a letecký průmysl. Podobně jako u pomocných pohonů v letadlech se elektřina vyrábí rychloběžným generátorem s permanentním magnetem, který je napojen bez mezilehlé mechanické převodovky. Díky bezúdržbovému vzduchovému uložení lze zcela pominout použití maziv.
 

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt

VTA MicroTurbine v praxi

Share on social media: