Mikrobiologická analytika

Pro každý problém dodáváme řešení na míru. Celková optimalizace čističek je věcí specialistů.

VTA mikrobiologická analýza

Naši zkušení technici VTA, biologové a chemici (ženy i muži) analyzují všechny procesy, které probíhají při čištění odpadních vod a zacházení s kalem. Na základě těchto zkušeností vám nabízíme:

Rozsáhlé technicko-metodické poradenství

Koncepce individuálních řešení pro každé zařízení

Přesná diagnostika a výsledné zprávy založené na pokusech

Mikrobiologická analýza_mikroskopický náhled
Naší předností je přesná diagnostika a koncepce individuálních řešení pro každou čističku.

Biologie

1

Pravidelné mikroskopické zkoumání aktivovaného kalu umožňuje dodatečnou kontrolu biologické funkčnosti čističky.

2

Počet a složení mikroorganizmů ukazuje na daný provozní stav, poruchy a určité vlastnosti odpadních vod.

3

Touto metodou lze často prokázat například toxický vliv ještě několik dní po poruše.

4

Zkušený tým biologů VTA poskytuje přesnou diagnostiku pro speciální požadavky, zprávy na základě pokusů nebo podrobná dobrozdání.

SVĚTELNÁ MIKROSKOPICKÁ ANALÝZA

Mikroskopická analýza je služba firmy VTA a nabízí možnost analyzovat sondy aktivovaného nebo plovoucího kalu v čističkách, abyste zjistili provozní stav.

Zkoumá se kvalita vločkování, počet a diverzita mikroorganizmů, vláknité bakterie a další vlastnosti (jako např. emulgované kapičky tuku). Podle výsledku lze dojít k následujícím závěrům o čističce:

• zatížení a nárazové zatížení
• poměr živin
• zásobování kyslíkem
• poruchy
• stáří kalu
• obsah tuku

Pak se vytvoří zpráva o analýze. Na základě této zprávy mohou být zjištěny provozní stavy nebo problémy a může být doporučeno řešení pro konkrétního zákazníka pomocí systémových produktů VTA.

Analýzu vaší kalové sondy provedeme bezplatně

Zašlete nám asi 50 ml aktivovaného nebo plovoucího kalu a uveďte své úplné kontaktní údaje:

VTA Austria GmbH


Umweltpark 1
4681 Rottenbach

nebo kontaktujte technické externí služby firmy VTA.

 

Těšíme se na Váš dotaz.

Kontakt

FLUORESCENČNÍ ANALÝZA

Fluorescenční analýza umožňuje náhled na bakterie oxidující amonné kationty a dusitany v čističce.

Tyto obě skupiny bakterií jsou důležité pro bezproblémový průběh nitrifikace. Nitrifikace hraje důležitou úlohu v oběhu dusíku v organizmech. Tento proces slouží jako energetický zdroj při růstu bakterií. V případě nedostatečné nitrifikace může dojít k tomu, že nezoxidovaný amonný kation bude přeměněn na čpavek a tak bude pro biologickou populaci i pro životní prostředí toxický.

Pomocí geneticky specifických sond se oxidační amonné kationty a dusitany nabarví a lze je pak prokázat v aktivovaném kalu.

Na základě této speciální analýzy lze aktivní bakterie prokázat kvantitativně i kvalitativně a posoudit aktivitu bakterií.

Pak se vytvoří zpráva o analýze. Podle této zprávy lze učinit závěry o stabilitě nitrifikace.

Analýzu vaší kalové sondy provedeme bezplatně

Zašlete nám 

cca 5 ml čerstvého, naředěného 96% etanolem 1:1, aktivního nebo plovoucího kalu

a uveďte své úplné kontaktní údaje, a to na adresu

VTA Austria GmbH
Umweltpark 1
4681 Rottenbach

,

nebo kontaktujte technické externí služby firmy VTA.

 

Těšíme se na Váš dotaz

Kontakt

PŘESNĚ PROTI VLÁKNITÝM BAKTERIÍM

Speciální produkty VTA brzdí aktivitu enzymu lipázy, vláknitých mikroorganizmů k odbourávání lipofilních látek v odpadní vodě, tzn. jsou potřeba pro jejich funkční látkovou přeměnu. Takto zabraňují tyto systémové produkty VTA růstu vláknitých bakterií, a proto se skvěle hodí pro boj se vzedmutým a plovoucím kalem.

Účinnost jednotlivých produktů závisí na daných rámcových podmínkách. Měřením aktivity lipázy lze stanovit, který speciální produkt z široké palety VTA v konkrétním případě efektivně zbrzdí růst vláknitých bakterií a tak co nejrychleji a nejspolehlivěji povede k úspěchu.
Měření aktivity lipázy technikou ELF (enzyme-labeled fluorescence) nabízí výhradně firma VTA.

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt