Databanka H2S

Online sonda proti zápachům

H2S-Sonde

Produkt H2S-Reducer firmy VTA je základem pro efektivní a spolehlivou eliminaci zápachů v kanalizačním systému.

Disponuje daty o sirovodíku získanými ze sítě online sond a řídí příslušná dávkovací zařízení. Výměna dat probíhá plně automaticky po spojeních GPRS. Veškerá data (např. měřicí křivky) lze zobrazovat online na internetu. Vyžádejte si svůj přístup k testu !

k H2S Reducer...

 

H2S

Sirovodík (H2S) je bezbarvý, velmi jedovatý, extrémně hořlavý – a kvůli štiplavému zápachu po hnijících vajíčkách jej nelze necítit. Vzniká, když v odpadních vodách jsou anaerobní podmínky, například v tlakových potrubích. H2S atakuje nejen čichové nervy, ale korozí napadá také infrastrukturu.

Systémové produkty VTA pro boj s kalovým plynem, jako „zabijáky zápachu“ Calcoferrit a Dolomin, zcela zabrání vzniku H2S. Spolehlivě tak zabraňují zápachům a poškozením korozí.

Zvláště hospodárný je boj se zápachem při použití nejmodernější měřicí, řídicí a regulační techniky ve formě sondy H2S od firmy VTA. Touto uživatelsky přívětivou metodou lze sledovat a posoudit vznik H2S, a to online ve vlastní kanceláři.

Možnost kombinace

KONEČNĚ SE NADECHNĚTE S PRODUKTEM VTA CALCOFERRIT®

Zápachy ze systémů zpracování odpadních vod a kanálů jsou na mnoha místech problémem. Nejsou jen obtěžující, ale mohou také ohrožovat zdraví.

Řešení: VTA Calcoferrit®, nekomplikovaný, efektivní a biologický zabiják zápachu.

Navíc potlačuje tvorbu biogenní kyseliny sírové, která vede k poškození kanalizačního systému. Tím můžete podstatně snížit náklady na údržbu a opravy.

Efektivní, mnohostranně účinný, výhodný a nekomplikovaný: použijte VTA Calcoferrit®  a zápach zmizí.

zjistit více

ZEMNÍ NÁDRŽ VTA

Zemní nádrž VTA nabízí možnost umístit systémové produkty VTA pro boj se zápachem, např. VTA Calcoferrit®, pod zem a dávkovat je – hlavní oblastí použití nádrže jsou čerpací stanice v komunálním zařízení.

Vlnitý profil vnější stěny dvojstěnné skladovací nádrže je velmi odolný a dobře snáší tlaková zatížení v zemi. Technické přístroje umístěné v šachtě nástavby jsou kdykoli snadno přístupné. Dávkování produktu provádějí nejmodernější membránová dávkovací čerpadla, zatímco meziprostor je sledován sondou netěsnosti.

zjistit více

Zemní nádrž VTA

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt