VTA přesvědčí nejen na papíře

Výroba papíru

Požadavkem je čištění odpadních vod z papírenského průmyslu. Aktuální příklad z Bavorska ukazuje, jak systémové výrobky od společnosti VTA zajistí ty nejlepší výsledky i v obtížných podmínkách. Spolehlivé, 365 dní v roce.

V Brunnenthalu v bavorském Vogtlandu stojí výkonná evropská továrna na lepenku: Papírna Carl Macher – podnik skupiny Kunert Gruppe – produkuje ročně kolem 140 000 tun tohoto kvalitního materiálu, z něhož se vyrábějí obaly na nejrůznější zboží – od sušenek po tenisové míčky.

Odpadní vody z výroby lepenky, při níž se zpracuje až 100 procent starého papíru, se na místě čistí v čistírně odpadních vod, kterou provozuje společnost SüdWasser. Toto zařízení s populačním koeficientem 115 000 je koncipováno dvoustupňově: Oběma nádržím SBR byly předřazeny reaktory UASB, kde za anaerobních podmínek probíhá většina organického odbourávání; v případě CSB je to téměř 80 procent. Vyčištěná odpadní voda odtéká přímo do Sály.

BIOLOGIE PŘETÍŽENA A UTLUMENA

Jako u většiny průmyslových čistíren se i zde musí biologie vyrovnat s těžkými podmínkami, zejména s nárazovým zatížením způsobeným provozem a jednostrannou výživou. „Na to jsme zvyklí,“ říká Uli Seifert, který už 16 let působí jako ředitel čističky. 

Letos v únoru se však společně se svým týmem musel vypořádat s velkými problémy: Kapacita odbourávání v anaerobních reaktorech se zhoršovala a v důsledku toho pak také byla přetížena a utlumena následně zapojená čistička SBR. „Odbourávání CSB, usazování aktivovaného kalu a objemový index kalů byly těsně na hranici,“ vzpomíná Uli Seifert.

ALARMUJÍCÍ ANALYTICKÝ OBRAZ

Alarmující bylo také první analytické zjištění biologů VTA: Mikroskopický obraz ukázal rozpad vloček způsobený vláknitými bakteriemi. Technik VTA Bernhard Scheuringer, který má mnoho zkušeností s papírnami, nasadil kombinaci dvou systémových produktů VTA:

  • Přípravek VTA Biokat® byl dávkován do přítoku aktivovaného kalu, v receptuře připravené výlučně pro papírnu Macher. Specifické mikroorganismy, pěstované ve fermentoru VTA, měly posílit společenstvo a podpořit jeho zotavení.
  • Přípravek VTA Nanofloc® byl dávkován přímo do aktivní fáze a okamžitě tam zvýšil koncentraci vloček, čisticí výkon a přenos kyslíku.

RUŠIVÉ SLOŽKY POD KONTROLOU

„Během 14 dnů jsme měli skvělé čisticí výkony a absolutní bezpečnost provozu, a tak to zůstalo až do dnes,“ informuje ředitel závodu. Do odpadních vod se stále dostávají rušivé složky, které mají vliv na biologii – čemuž z provozních důvodů nelze zabránit. Nicméně silná dvojka od VTA zajišťuje optimální, udržitelné čištění čističky. Neustálé analýzy vzorků a dolaďování zajišťují, že to tak zůstane. Bezpečnost provozu je pro vedoucího čistíren prioritou číslo jedna, protože výroba v papírnách Carl Macher běží nepřetržitě 365 dnů v roce. Odstávka kvůli přetížené čistírně by z ekonomického hlediska znamenala totální katastrofu.

Uli Seifert
Ředitel

Také jiní odborníci se pokoušeli problém vyřešit. Zvládla to ale jen VTA. Teď můžu v klidu odejít po práci a na víkend domů. Vím totiž: na VTA je spolehnutí!“