Reaguje v pravý čas

Problémy s Microthrixem: VTA Nanofloc® přesvědčuje na čističce 80 000 EW v Brandenburgu

Graf viditelné hloubky VTA Nanofloc

Tento systémový produkt na bázi nanotechnologie přesvědčí také rychlým a trvalým účinkem.

Voda je v Uckermarku všudypřítomná. Plošně největší okres Německa, severovýchodně od Brandenburgu, je posetý téměř 600 jezery, která svému vzniku vděčí ustoupení ledu po poslední době ledové.

U jedné z těchto vodních ploch, Unteruckersee, leží město Prenzlau. V roce 1997 byla čistička tohoto okresního města modernizována a přestavěna na výkon 80 000 EW; momentálně je zatížena na cca 55 000 EW. Zde jsou upravovány odpadní vody z Prenzlau a některých sousedních vesnic, také obsah mnoha senkroven z předměstí; Uckermark je jedním z nejřidčeji osídlených regionů v Německu.

Zvýšené množství tuku v přítoku

Zvláštní význam pro provoz čističky mají však oba největší, nejvíce znečišťující podniky, podnik na zpracování mléka a podnik na výrobu zmrzliny. Změna ve výrobě v těchto podnicích – méně zmrzliny, a tedy více másla – způsobila také to, že osm zaměstnanců čističky se muselo v loňském roce potýkat s novými úkoly. Navíc kvůli opotřebení aeračních trubic již nebylo možné zaručit rovnoměrné rozprostření kyslíku. Oba tyto faktory jasně přispívají k růstu vláknitých bakterií, což zvyšuje kalový index.

Tomuto nepříznivému vývoji nechtěl odpovědný vedoucí čističky, pan Klaus Willecke, nečinně přihlížet – s moudrou předvídavostí městská čistírna Prenzlau kontaktovala firmu VTA. „Už jsme hodně četli v časopise Laubfrosch o tom, jak efektivní jsou výrobky VTA a jak mají dobré služby a poradenství“, říká pan Willecke, který je odpovědný za analýzu procesů a optimalizaci odpadních vod.

Nebezpečí kalového otěru Prozíravost zde byla opravdu na místě, protože začátkem roku 2010 se situace vyhrotila: Vláknité bakterie (mikroskopickými analýzami provedenými biology VTA identifikované jako Microthrix parvicella) se rozšířily do aktivní fáze prenzlauerské čističky; objem kalu takto narostl (index zčásti přes 180 ml/g), takže kal občas pronikl do dočišťování. Hrozivě narostlo nebezpečí kalového otěru. Nicméně nyní společnost VTA již dlouho a důkladně analyzuje problematickou situaci a zacílila přesně na daný problém: Přípravek VTA Nanofloc® by měl obnovit hydraulickou stabilitu čističky.

Dosažena hydraulická stabilita

Tento systémový produkt na bázi nanotechnologie přesvědčí také rychlým a trvalým účinkem: „Kalový index od počátku dávkování kontinuálně klesá, pohledová hloubka se rychle zvyšuje,“ potvrzuje pan Klaus Willecke: „Ta ,věc‘ funguje opravdu tak, jak bylo popsáno!“ To dokládají podrobná vyhodnocení, která pan Willecke pravidelně provádí, mimo jiné každý týden hloubkovou analýzu všech relevantních dat. Přípravek VTA Nanofloc® byl při těchto analýzách během celé doby použití důkladně prověřován a skvěle v testech obstál: „Tak dobře jsme na tom už dlouho nebyli,“ vysvětluje vedoucí odpovědný za čističku. Přesné vyhodnocení pro něj ostatně není úkol z píle, ale je nevyhnutelné: „Je důležité vědět, jak běží naše vlastní čistička. To umožňuje reagovat včas a ne až s křížkem po funuse.“ To je důležité pro ochranu životního prostředí i plátce daně.

Pro všechny případy: VTA Nanofloc® skladem

Nyní je provoz čističky stabilní, dávkování přípravku VTA Nanofloc® není v této chvíli nutné. To se však může znovu zcela změnit: Zaprvé má provozovna na mléko volné produkční rezervy, které může v případě potřeby využít, zadruhé plánují městské služby dočasně vyřadit z provozu jednu ze dvou aktivních biologických linek, aby mohly být vyměněny aerační trubice. Proto má čistírna Prenzlau vždy jisté množství přípravku VTA Nanofloc® skladem, aby byla pro všechny případy vybavena.

Klaus Willecke s VTA poradcem
Klaus Willecke
Čistírna Prenzlau

„Ta ,věc‘ funguje opravdu tak, jak bylo popsáno!“