VTA ve zpracování zeleniny

Se systémovými produkty VTA je všechno ekologické

Eine Hand gibt Gurken in ein Glas

Mamminger – jeden z největších německých producentů zeleninových konzerv a kysaných výrobků – využívá při úpravě odpadních vod know-how společnosti VTA.

Úprava odpadních vod při výrobě potravin rozhodně není jednoduchá. To platí zvláště pro zpracování zeleniny. K významným producentům v tomto oboru patří podnik Mamminger Konserven GmbH z Dolního Bavorska. Poblíž kraje Gäuboden, uprostřed jednoho z nejvýnosnějších zeleninových regionů a v největší souvislé oblasti pěstování okurek, vyrábí tento podnik již více než 50 let zeleninové konzervy a kysané výrobky. Koktejlové okurky a stříbrné cibulky, mrkvový a celerový salát, červená řepa, červené zelí a přirozeně i bavorské kysané zelí – svět výrobků Mamminger je rozmanitý a doslova pestrý. Kromě mnoha specialit pod známým červeným firemním logem vyrábí podnik také pro mnoho známých obchodních řetězců pod jejich vlastními značkami.


Společnost Mamminger přitom klade velký důraz na udržitelnost: Čerstvě sklizené suroviny z kontrolovaného zemědělství jsou co nejrychleji zpracovávány podle nejvyšších kvalitativních a hygienických standardů. Zelenina pochází od zemědělců z tohoto regionu, a proto je cesta z pole do sklenice krátká a trvá jen několik hodin. Společně s certifikovaným systémem managementu energie to šetří prostředky a minimalizuje zatížení způsobené CO2.

Vysoké požadavky

Při jednotlivých krocích zpracování, od sklizně přes umytí a krájení až po balení, vzniká mnoho odpadní vody, která je zatížena organicky nebo čisticími prostředky. Vysoké podíly živin jako cukr a škrob zvyšují spotřebu kyslíku a tím zatěžují biologickou fázi vlastního podnikového zařízení SBR. K tomu je třeba počítat s různými druhy zeleniny, kolísajícími poměry živin a enormními sezónními špičkami zatížení v létě a na podzim. Během sklizňové kampaně musejí být velká množství odpadních vod před čištěním skladována v nádrži s obsahem 8000 m3, což podporuje kvašení.

Je tedy jasné, že na pana Huga Jahrstorfera, správce čističky, jsou kladeny vysoké požadavky. Především vysoké hodnoty CSB a vláknité bakterie činily v minulosti čističku obtížně zvládnutelnou a přiváděly ji na samotné její meze. Pokud z těchto důvodů musela být přibrzděna výroba, způsobovalo to ekonomické ztráty.

Velmi přesné řešení

Protože je toto nebezpečí nepřípustné, firma Mamminger při úpravě odpadních vod používá dva systémové produkty VTA, které zvyšují biologické odbourávání v čističce SBR. Tato kombinace byla individuálně a velmi přesně přizpůsobena požadavkům tohoto podniku, a to na základě mnoha zkoušek, které firma VTA provedla v krátkých intervalech přímo na čističce. Také v centrální laboratoři VTA byly průběžně analyzovány vzorky odpadních vod z provozovny Mamming a dávkování systémových produktů bylo odpovídajícím způsobem přizpůsobováno. V neposlední řadě byla také prováděna mikroskopická zkoumání v biologické laboratoři VTA, aby bylo možné reagovat na sezónní změny odpadních vod.

Provozovatel čističky je s výsledkem nadmíru spokojen: „Čistička teď běží tak, jako bych měl Vánoce a Narozeniny dohromady“, raduje se pan Hugo Jahrstorfer. Nebo jinak řečeno: Vše je u specialistů na zeleninu ekologické.

KLAUS HERPEL,
ŘEDITEL MAMMINGER KONSERVEN

„Pro nás je rozhodující, že čištění odpadních vod probíhá stabilně, spolehlivě a hospodárně. VTA nás přitom podporuje velkou kompetencí a vynikajícími službami!“