Toepassings­gebieden

Lukt het niet? Geen zorgen!

Persoonlijke en klantspecifieke oplossingen zijn onze specialiteit. Wij maken apparaten voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

VTA-systeemproducten

Exploitanten van afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn op hun hoede voor bulkslib en drijvend slib: Dit leidt tot slibuitspoeling, een verminderd reinigingsvermogen en hoge kosten. 

VTA-systeemproducten voorkomen en bestrijden deze problemen met een duurzame resultaten. Ze heffen de ongunstige eigenschappen van overmatig optredende draadvormige bacteriën op (bijv. slechte bezinking van het slib), zonder dat daarbij het goede reinigingsvermogen wordt aangetast. De bezinkingssnelheid wordt verbeterd, de slibindex daalt.

Het VTA-assortiment omvat ook systeemproducten voor een grotere vetafbraak. VTA-producten zorgen in elk geval voor een optimaal en een zo zuinig mogelijk gebruik van de installatie.

Draadvormige bacteriën

Hogere belasting van installatie

Drijvend slib

Exploitanten van afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn op hun hoede voor bulkslib en drijvend slib: Dit leidt tot slibuitspoeling, een verminderd reinigingsvermogen en hoge kosten. VTA-systeemproducten voorkomen en bestrijden deze problemen met een duurzame resultaten.

Fosfaatneerslag

De beproefde primaire neerslagmiddelen van VTA op basis van ijzer, aluminium en ijzer-aluminium verwijderen op betrouwbare wijze fosforverbindingen uit afvalwater. Het opgeloste fosfaat wordt omgezet in onopgelost fosfaat en stabiel gebonden in de slibvlok; slibstructuur en bezinkingseigenschappen worden geoptimaliseerd.

Geurbestrijding

Slibconditionering

LAGERE KOSTEN DOOR EFFICIËNTE ONTWATERING

VTA heeft een breed scala aan vaste en vloeibare polymeerproducten.

Deze worden als flocculatiemiddel gebruikt om de ontwatering en verdikking van zuiveringsslib voor recycling resp. verwijdering te optimaliseren. Ze garanderen ook een hoger drogestofgehalte en doen de afvalverwerkingskosten aanzienlijk dalen.

Slibontwatering