Obszary zastosowania

Nie da się? Nie ma mowy!

Indywidualne i przystosowane do konkretnego klienta rozwiązania są naszą specjalnością. Działamy w najróżniejszych obszarach zastosowań.

Dostępność tylko w języku niemieckim i angielskim

Produkty systemowe VTA

Osad puchnący i osad pływający to główni wrogowie w oczyszczalniach ścieków: Przyczyniają się one do strącania osadów, zmniejszenia wydajności oczyszczania i wzrostu kosztów. 

Produkty systemowe VTA zwalczają te problemy, ewent. zapobiegają im w dłuższej perspektywie czasowej. Eliminują one niekorzystne właściwości wynikające z nadmiernie występujących bakterii nitkowatych (np. słabe właściwości sedymentacyjne osadu), nie obniżając przy tym ich dobrej wydajności oczyszczania. Zwiększa się prędkość opadania, zaś spada indeks osadu.

Asortyment VTA obejmuje również produkty systemowe do zwiększonego rozkładu tłuszczu. Produkty VTA zawsze zapewniają optymalną i najbardziej ekonomiczną pracę instalacji.

Bakterie nitkowate

Zwiększone obciążenie instalacji

Osad pływający

Osad puchnący i osad pływający to główni wrogowie w oczyszczalniach ścieków: Przyczyniają się one do strącania osadów, zmniejszenia wydajności oczyszczania i wzrostu kosztów .Produkty systemowe VTA zwalczają te problemy, ewent. zapobiegają im w dłuższej perspektywie czasowej.

Strącanie fosforanu

Sprawdzone środki wstępnego strącania VTA na bazie żelaza, aluminium lub żelaza i aluminium niezawodnie usuwają związki fosforu ze ścieków. Rozpuszczony fosforan jest przekształcany w nierozpuszczony fosforan i stabilnie wiązany w płatek osadu; struktura i właściwości sedymentacyjne osadu są optymalizowane.

Zwalczanie przykrych zapachów

Kondycjonowanie osadów

SKUTECZNE ODWADNIANIE OBNIŻA KOSZTY

VTA posiada oferuje szeroką gamę produktów z polimerów w stanie stałym i płynnym.

Jako flokulanty, optymalizują one odwadnianie i zagęszczanie osadów ściekowych do ponownego przetworzenia lub utylizacji. Zapewnia to większą zawartość substancji suchej i znacznie obniża koszty utylizacji.

Odwadnianie osadów ściekowych