VTA MicroTurbine

Energia elektryczna z biogazu: czysta, wydajna, bezobsługowa

VTA MicroTurbine

Wykorzystanie biogazu w sposób racjonalny ekonomicznie i ekologicznie: MicroTurbine opracowana przez VTA rewolucjonizuje wytwarzanie prądu i ciepła z oczyszczalniach ścieków.

Innowacyjny agregat Capstone otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie recyklingu biogazu w sposób, który ma sens zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Dzięki różnym wielkościom  turbiny nadają się do oczyszczalni ścieków każdej wielkości. Niskie wymagania w zakresie konserwacji, wyjątkowo niska emisja spalin i hałasu oraz niewrażliwość na wahania jakości gazów to decydujące zalety MicroTurbine w porównaniu z elektrociepłowniami.

MicroTurbine można łatwo włączyć do istniejących instalacji, umieszczając je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Mają one zwartą konstrukcję, są sprawdzone w praktyce i absolutnie niezawodne.

VTA GSD Wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu

GSD

Niskie nakłady na konserwację, wyjątkowo niska emisja spalin i hałasu oraz niewrażliwość na wahania jakości gazów: Są to decydujące zalety MicroTurbine.

Zalety

prawie bezobsługowe dzięki łożyskom pneumatycznym
niski nakład pracy, długie okresy międzyprzeglądowe (8000 godzin)
brak smarów, brak płynu chłodzącego
niezwykle niskie koszty utrzymania
bardzo niska emisja spalin (NOx < 15 ppm)
niski poziom hałasu, brak wibracji
zwarta konstrukcja, niska waga
doskonałe zachowanie przy częściowym obciążeniu od 0 do 100%
możliwość pracy autonomicznej (zasilanie awaryjne)
Dostawa „pod klucz” od jednego dostawcy

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA


Dzięki modułom w klasach mocy od 30 kWel do 200 kWel, innowacyjne agregaty Capstone nadają się do oczyszczalni ścieków każdej wielkości. W zależności od systemu (proces ciągłego spalania) MicroTurbine doskonale radzi sobie z gazami regeneracyjnymi, takimi jak gaz ściekowy, biogaz, gaz wysypiskowy lub inne gazy o niskiej zawartości substancji szkodliwych i przekonuje doskonałym zachowaniem przy obciążeniu częściowym. W przypadku zastosowania w kogeneracji osiąga się ogólną sprawność do 85%.

MicroTurbine można łatwo zintegrować z istniejącą instalacją i zamontować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Agregaty są sprawdzone i absolutnie niezawodne.

Generator pracuje z tą samą prędkością obrotową co turbina (do 96 000 obr./min.), ponieważ magnes stały znajduje się bezpośrednio na wale napędowym.

Wytworzony w ten sposób prąd przemienny o wysokiej częstotliwości (1600 Hz) jest prostowany w elektronice turbiny, a następnie ponownie zamieniany na prąd przemienny (50 Hz / 400 V).

Nie jest do tego potrzebna oddzielna regulacja częstotliwości, wartość zadana jest dostarczana przez sieć zasilającą. Gwarantuje to, że turbina pracuje zawsze synchronicznie z siecią.

VTA MicroTurbine

Czysta sprawa

Wydajność turbiny jest regulowana – dzięki „elektronicznej przekładni” – przez prędkość obrotową. Oznacza to, że nawet przy pracy z częściowym obciążeniem nie występuje prawie żadna utrata wydajności. Oto jak powinna wyglądać prawdziwa ochrona klimatu: Ze względu na swój techniczny sposób pracy, MicroTurbine osiąga wyjątkowo niskie wartości emisji spalin (NOx < 15 ppm w stosunku do 15 % O2), których nie można osiągnąć przy zastosowaniu żadnej porównywalnej technologii.

Grafika VTA MicroTurbine pełne obciążenie

Funkcja

Podstawą rozwoju MicroTurbine był przemysł turbinowy i lotniczy. Podobnie jak w samolotowych napędach pomocniczych, energia elektryczna jest generowana przez szybkoobrotowy generator z magnesami trwałymi sprzężony bez konieczności stosowania mechanicznej przekładni. Bezobsługowe łożyska pneumatyczne oznaczają, że stosowanie środków smarnych jest całkowicie zbędne.
 

Powietrze do spalania trafia do MicroTurbine przez generator, chłodzi ją w procesie i jest sprężane w sprężarce do około 4 barów. W komorze spalania paliwo jest dodawane i spalane. Gorące gazy spalinowe są rozprężane w turbinie i w ten sposób napędzają sprężarkę i generator. Dzięki technologii rekuperatorowej (wstępne podgrzewanie powietrza przez gorące spaliny) można osiągnąć wydajność elektryczną od 26 do 33%.

Magnes trwały znajduje się bezpośrednio na wale napędowym turbiny, dzięki czemu generator pracuje z tą samą prędkością obrotową co turbina (do 96.000 obrotów na minutę). Wytworzony w ten sposób prąd przemienny o wysokiej częstotliwości (1600 Hz) jest prostowany w elektronice turbiny, a następnie ponownie zamieniany na prąd przemienny (50 Hz / 400 V). Nie jest do tego potrzebna oddzielna regulacja częstotliwości, wartość zadana jest dostarczana przez sieć zasilającą. Gwarantuje to, że turbina pracuje zawsze synchronicznie z siecią.

Zapytanie

Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach? 
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Kontakt