VTA Biosolit®

Inteligentne rozwiązanie w jednym produkcie.

VTA Biosolit® działa jako bioaktywator w oczyszczalni ścieków: Stymuluje on mikroorganizmy w biocenozie osadu czynnego do zwiększonej aktywności i tym samym znacznie zwiększa wydajność degradacji.

VTA Biosolit®  zawiera łatwo dostępne, zewnętrzne źródło węgla i tym samym zwiększa wydajność denitryfikacji. Bakterie nitkowate – główni winowajcy tworzenia się osadu puchnącego i pływającego – są skutecznie zwalczane, a substancje o intensywnym zapachu (związki siarki) są wiązane.

VTA Biosolit® zapewnia tworzenie się zwartych płatków dzięki organicznemu, w pełni biokompatybilnemu nośnikowi ładunku z naturalnych surowców odnawialnych. Znacznie poprawia się indeks osadu, zwiększa się prędkość opadania. W zrównoważony sposób zwiększa się możliwość wykorzystania w rolnictwie.

Jako doskonałe rozwiązanie jednoproduktowe, VTA Biosolit® przekonuje swoim zrównoważonym działaniem, ekonomicznym zastosowaniem i przyjaznością dla środowiska. Kolejną zaletą jest prosta i nieskomplikowana obsługa w porównaniu z dozowaniem ciał stałych (wapno, kreda, talk, ...).

Klimaschutz Wald und Meer

Biosolit

Strącanie fosforanu, wiązanie siarki, tworzenie się zwartych, stabilnych płatków i obciążanie osadów - wszystko to powoduje VTA Biosolit®, doskonałe jednoproduktowe rozwiązanie w uzdatnianiu ścieków.

Zalety

FLOKULACJA

  • Poprawa przebiegu procesu osadzania się osadu
  • Tworzenie stabilnych płatków poprzez optymalizację równowagi wapniowo-węglanowej
  • Zwalczanie osadu puchnącego i pływającego (bakterie nitkowate są wytrącane)

 

STRĄCANIE

  • Bezpieczne i szybkie strącanie fosforanu
  • Zwiększenie pojemności buforowej wody

BIOAKTYWATOR

  • Stymulowanie aktywności w biocenozie
  • Zwiększenie zdolności do degradacji
  • Stabilizacja nitryfikacji
  • Zwiększenie wydajności denitryfikacji przez zewnętrzne źródło węgla

 

WIĄZANIE SIARKI

  • Skuteczna walka z nieprzyjemnymi zapachami (powodowanymi przez związki siarki)

Pozytywne skutki

Samoregulujący się system buforowy zawarty w Biosolit® zapewnia doskonałą stabilność płatków. Jest on obecny w formie rozpuszczalnej i dlatego jest natychmiast uwalniany. Odpowiednio skuteczne działanie buforowe jest niezbędne dla osiągnięcia optymalnej równowagi wapniowo-węglanowej. W przypadku silnych wahań odczynu pH istnieje ryzyko utraty nitryfikacji, rozpadu płatków i strącania osadów. VTA Biosolit® zwiększa pojemność buforową i dlatego jest szczególnie odpowiedni do stosowania w miękkiej wodzie.

IDEALNY DO WSZYSTKIEGO – „7 W JEDNYM”

Strącanie fosforanu
Zwarte, stabilne płatki
Obciążanie osadów
Zwiększone prędkość opadania
Zwiększenie pojemności bufora
Stabilizacja pH
Wiązanie siarki

Zapytanie

Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach? 
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Kontakt

VTA Biosolit® w praktyce

Share on social media: