VTA GSD

Effectieve vermindering van slib. Minder slib. Meer gas. Allerhoogste kwaliteit.

VTA_Tegenstroom-desintegratiesysteem

Het origineel. Met ultrasoon geluid

Optimale behandeling van gistingsslib, stabiele verwerking en kostenbesparend: Dat is wat de tegenstroom-desintegratie (GSD) met ultrasoon geluid biedt, een gepatenteerd proces van VTA Technologie GmbH.

Bij de VTA GSD breken ultrasone oscillatoren het verdikte slib af, dat door een desintegratiereactor stroomt.

Het belangrijkste toepassingsgebied van de gepatenteerde desintegratie-installatie met ultrasoon geluid (GSD) is de behandeling van verdikt slib (overtollig of ruw slib) onmiddellijk voordat deze in de gisting gepompt wordt.

Bij de VTA GSD breken ultrasone oscillatoren het verdikte slib af, dat door een desintegratiereactor stroomt. De desintegratie wordt door middel van ultrasoon geluid (frequentie van 25 kHz) bewerkstelligd. 

Het doel is het optimaliseren van het gistingsproces: Het potentieel van het aanwezige slib wordt in het voertuig effectief gebruikt door de voorbehandeling met ultrasoon geluid.

Winning van zuiveringsgas

GSD

Optimale behandeling van gistingsslib, stabiele verwerking en kostenbesparend: Dit is wat de tegenstroom-desintegratie met ultrasoon geluid biedt.

VOORDELEN

TOT 30% MEER BIOGAS Energie gebruiken die in zuiveringsslib zit: Dankzij GSD ontstaat er heel wat meer biogas dat in stroom en warmte kan worden omgezet.
TOT 20% MINDER POLYMEREN Slib zuinig ontwateren: Dankzij GSD zijn er aanzienlijk minder flocculatiemiddelen (polymeren) nodig.
TOT 20% MINDER SLIB Lagere afvalverwerkingskosten: De effectieve afbraak van organische substanties en een verbeterde ontwatering zorgen voor minder slib
GEEN SCHUIM IN VERGISTINGSTANK Voor een stabiele werking: Draadvormige bacteriën worden vernietigd, op die manier wordt schuimen in de vergistingstank voorkomen resp. beperkt.
TOT 15% MEER VERMOGEN Tot 15% groter ontwateringsvermogen van het bestaande systeem.
KORTE TERUGVERDIENTIJD Onder gunstige omstandigheden is een GSD-installatie al na 3 jaar terugverdiend.

Een technologie. Veel voordelen

UNIVERSEEL BRUIKBAAR Dankzij de drukloze, volledig automatische werking kunnen GSD-reactoren van VTA in elke waterzuiveringsinstallatie probleemloos worden opgenomen of achteraf ingebouwd.
FLEXIBEL GSD-installaties kunnen traploos zowel met veel als weinig energie worden gebruikt. Daardoor is een meerfasige desintegratie in slechts een processtap mogelijk.
ZUINIG In GSD-reactoren wordt het slib continu en intensief met ultrasoon geluid behandeld. Dit leidt tot hoge ontsluitingsgraden bij een laag energieverbruik.
DUURZAAM De hoogwaardige componenten (titanium, roestvrij staal) van gerenommeerde fabrikanten en de robuuste constructie staan in voor een lange levensduur.
ONDERHOUDSARM Een jaarlijks onderhoud en de gebruikelijke visuele inspecties volstaan.
BEDRIJFSVEILIG De GSD-werking is gegarandeerd zonder storingen en verstoppingen. Geen reinigingsspoelingen van installatie of dure voorbehandeling van substraat.

DOELGERICHTE CELFRACTIONATIE DOOR BEHANDELING MET ULTRASOON GELUID

Effect van ultrasoon geluid op micro-organismen

De celwanden van de micro-organismen zijn stabiel, maar het ultrasoon geluid voert zeer veel energie naar de celwand. De cellen worden ontsloten door ultrasoon geluid. Nu bestaan cellen aan de binnenkant uit waterige oplossingen. De bruikbare hoeveelheid voedingsstoffen in het slib neemt toe naarmate deze worden afgebroken (bijv. zouten, koolhydraten, proteïnen, etc.).

Ook worden de celwanden langs beide kanten toegankelijk, zodat de bufferwerking van de celinhoud niet wordt aangetast. De celwand kan om die reden sneller worden afgebroken en dient als voedingsbodem voor de bacteriën. Een grotere voedingsbodem leidt tot een grotere populatie resp. grotere activiteit. De stofwisseling neemt toe. Daardoor kan een grotere hoeveelheid organisch materiaal worden omgezet in gistingsgas.

De uitdaging

Inefficiënte gisting: 

Internationale studies toonden aan dat 50% van alle gistingsmachines onvoldoende werken.

Onze oplossing

VTA tegenstroom-desintegratie met ultrasoon geluid:

Cellen worden ontsloten. Daardoor stijgt de hoeveelheid gistingsgas en de productie van elektrische energie met 30%.

Het resultaat

Kostenbesparing door stijgende gas- en energieproductie

• Stabilisatie en optimalisatie van gistingsproces

• Minder zuiveringsslib en minder verbruikte polymeren

Aanvraag

Wenst u meer informatie over onze producten? 
Neem dan contact op met onze experts, samen vinden we een passende oplossing.

Contact

Downloads