VTA GSD

Efektivní redukce kalu. Méně kalu. Více plynu. Špičková bilance.

VTA_Protiproudé_dezintegrační_zařízení

Originál. S ultrazvukem

Optimální zacházení s čistírenským kalem, stabilní vyhnívání a redukce nákladů: To je zajištěno protiproudou dezintegrací (GSD) ultrazvukem, což je patentovaná metoda firmy VTA Technologie GmbH.

U metody VTA GSD uvolňují ultrazvukové oscilace zatuhlý kal, který teče dezintegračním reaktorem.

Hlavní použití patentovaného dezintegračního zařízení s ultrazvukem (GSD) je ošetření zatuhlého kalu (přebytečný nebo surový kal) bezprostředně před tím, než je přečerpán do místa vyhnívání.

U metody VTA GSD uvolňují ultrazvukové oscilace zatuhlý kal, který teče dezintegračním reaktorem. Dezintegrační účinek je dosahován ultrazvukem (frekvence 25 kHz). 

Cílem je optimalizace procesu vyhnívání: Potenciál existujícího kalu se při vyhnívání efektivně využije díky předchozímu ultrazvuku.

Získávání plynu z čistírny odpadních vod

GSD

Optimální zacházení s čistírenským kalem, stabilní vyhnívání a redukce nákladů: To nabízí protiproudá dezintegrace ultrazvukem.

VÝHODY

Využijte AŽ O 30 % VÍCE ENERGIE Z BIOPLYNU Která je v čistírenském kalu: Díky metodě GSD vzniká podstatně více bioplynu, který lze přeměnit na elektřinu a teplo.
AŽ O 20 % MÉNĚ POLYMERU Pro hospodárné odvodnění kalu: Díky metodě GSD významně klesá potřeba vločkujících činidel (polymer).
Ušetříte AŽ 20 % NÁKLADŮ NA LIKVIDACI KALU: Efektivní odbourávání organických složek a lepší odvodnění snižují množství kalu
NENÍ PĚNA PŘI DIGESCI Pro stabilní provoz: Vláknité bakterie se zničí, takže se zabrání vzniku pěny nebo se omezí.
AŽ O 15 % VYŠŠÍ VÝKON Zvýšení výkonu odvodnění existujícího systému až o 15 %.
KRÁTKÁ DOBA NÁVRATNOSTI Při výhodných podmínkách se investice do zařízení GSD vrátí už za 3 roky.

Jedna technologie. Mnoho výhod

UNIVERZÁLNĚ POUŽITELNÉ Díky beztlakovému, plně automatickému provozu lze reaktory GSD od firmy VTA bez problémů zabudovat do každé čističky nebo je dodatečně přidat.
FLEXIBILNÍ Zařízení GSD lze plynule provozovat s vysokým i nízkým výkonem. To umožňuje vícefázovou dezintegraci pouze v jednom kroku.
HOSPODÁRNÉ V reaktorech GSD se kal neustále a intenzivně upravuje ultrazvukem. To zajišťuje velkou míru odlučování při nízké spotřebě energie.
DLOUHÁ ŽIVOTNOST Velmi kvalitní komponenty (titan, ušlechtilá ocel) od proslulých výrobců a robustní konstrukce zaručují dlouhou životnost.
NENÁROČNÁ ÚDRŽBA Dokonale stačí jedna roční údržba a běžná provozní vizuální kontrola.
SPOLEHLIVÝ PROVOZ Zařízení GSD zaručuje provoz bez poruch a prostojů. Odpadají čisticí proplachy zařízení nebo nákladná předběžná příprava substrátu.

CÍLENÉ ROZLOŽENÍ BUNĚK OŠETŘENÍM ULTRAZVUKEM

Účinek ultrazvuku na mikroorganizmy

Buněčné stěny mikroorganizmů jsou stabilní, ale ultrazvuk přináší na buněčnou stěnu příliš energie. Buňky se ultrazvukem rozloží. Teď jsou buňky vlastně složené z vodních roztoků. Využitelná část živin v kalu se zvyšuje jejich vyloučením (např. soli, sacharidy, proteiny atd.).

Navíc jsou buněčné stěny přístupné z obou stran, takže pufrový účinek buněčného obsahu se neuplatňuje. Z tohoto důvodu lze buněčnou stěnu rychle odbourat a slouží jako základ výživy pro bakterie. Vyšší základ výživy vede k rostoucí populaci či vyšší aktivitě. Zvyšuje se látková  přeměna. To umožňuje převod vyššího množství organického materiálu na kalový plyn.

Výzva

Neefektivní vyhnívání: 

Mezinárodní studie prokázaly, že 50 % všech vyhnívacích zařízení pracuje nedostatečně.

Naše řešení

Protiproudá dezintegrace ultrazvukem VTA:

Buňky se rozloží. To umožňuje zvýšit množství vyráběného kalového plynu a produkci elektrické energie až o 30 %.

Výsledek

Úspora nákladů zvýšením produkce plynu a energie

• stabilizace a optimalizace procesu vyhnívání

• redukce čistírenského kalu a spotřeby polymeru

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt

Downloads