VTA
Nanofloc®

Čistíme vodu na bázi nejmodernější nanotechnologie.

VTA Nanofloc® ve formě kapek

Materiál rozložený na částečky, které jsou veliké jen několik milimetrů, může mít zcela nové vlastnosti. Kovové nanočástečky obsažené v produktu VTA Nanofloc® jsou pevně navázány na matici.

Rychle nastupující účinek a jedinečná průraznost činí z produktu VTA Nanofloc® daleko nejlepší srážecí činidlo dostupné na trhu.

Integrované nanočástice z kovových oxidů jsou napojeny na speciální organický pomocný materiál a v čistírně uvádějí v chod požadované chemické reakce s obrovskou dynamikou.

Již při minimálním dávkování zajišťuje jedinečné vlastnosti usazování, vysoké rychlosti klesání a nízký kalový index. Tak rozhodující měrou snižuje zátěž dosazovací nádrže, což platí i při velkém zatížení.

Makrofotografie molekuly

Nanofloc

Produkt VTA Nanofloc® působí nejen extrémně rychle, ale také při výjimečně nízkém dávkování, a lze jej tedy používat obzvlášť hospodárně.

Výhody

LEPŠÍ USAZOVÁNÍ

 • Enormní zvýšení rychlosti klesání (možná až na pětinásobek)
 • Tvorba extrémně kompaktních a střihově stabilních kalových vloček v rekordním čase
 • Spolehlivé vázání jemných vloček a suspenzí

 

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

 • podpora při odbourávání škodlivin
 • redukce mikroskopických nečistot
 • problematické provozní podmínky při trvalém hydraulickém přetížení
 • akutní výjimečná situace po poruchách, nepředvídatelné nárazové zatížení atd.

REDUKCE NÁKLADŮ

 • zlepšení přenosu kyslíku
 • redukce energie na ventilaci
 • zrychlené odbourávání nečistot
 • maximální využití hydraulického potenciálu čističky

 

VÝHODY PŘI OŠETŘENÍ KALU

 • okamžitě viditelné a trvalé zlepšení vlastností kalu
 • zvýšení podílu sušiny
 • minimalizace spotřeby polymeru
 • redukce interního zbytkového zatížení

RYCHLÝ. SILNÝ. A HOSPODÁRNÝ.

Nanofloc VTA, high-tech produkt na bázi nejmodernější nanotechnologie, otevírá novou dimenzi technologie zpracování odpadních vod. Rychle nastupující účinek a jedinečná průraznost činí z produktu Nanofloc nejlepší srážecí činidlo dostupné na trhu. Integrované nanočástice z kovových oxidů jsou napojeny na speciální organický pomocný materiál a v čistírně uvádějí v chod požadované chemické reakce s obrovskou dynamikou. Tak jsou například okamžitě vidět a trvale se zlepší vlastnosti aktivovaného kalu

Bezkonkurenční účinnost

V nanoskopickém prostředí znásobuje kovová základní látka v produktu VTA Nanofloc® jeho jedinečnou účinnost, přičemž k vyrovnání povrchového napětí nedochází – jak je to jinak obvyklé – na povrchu kalové vločky, ale uvnitř ní. Tvoří se extrémně kompaktní vločky – pozdější rozpad vloček je i za nevýhodných podmínek téměř vyloučen.
 

VTA Nanfloc před a po

Dotaz

Potřebujete další informace o našich produktech? 
Kontaktujte naše odborníky a společně najdeme vhodné řešení.

Kontakt

VTA Nanofloc® v praxi

Stahování